Przewodnik dotyczący przejrzystości danych już jest dostępny!

17 listopada 2023
Zuzanna Kowalik współtworzyła przewodnik dotyczący przejrzystości danych w miejscu pracy w ramach działań sieci naukowej Reshaping Work Dialogue.

Przewodnik ten prezentuje koncepcje dotyczące odpowiedzialnego wykorzystywania danych w organizacjach oraz wskazuje kluczowe elementy skutecznych polityk transparentności. Jego głównym celem jest nie tylko dostarczenie informacji, ale także ożywienie trwającej debaty, zwłaszcza w kontekście nadchodzących regulacji dotyczących sztucznej inteligencji (AI) w miejscach pracy.Przewodnik powstał jako rezultat intensywnych, wielostronnych dyskusji. Przez dwa miesiące różnorodni uczestnicy, w tym przedstawiciele firm, związków zawodowych, badacze, organizacje międzynarodowe i inni interesariusze, aktywnie uczestniczyli w dyskusjach grupy roboczej zorganizowanych w ramach Reshaping Work Dialogue. Inicjatywa ta pełniła rolę kluczowej platformy do wyrażania perspektyw oraz prowadzenia dialogu w temacie transparentności danych. Poprzez umożliwienie dynamicznej wymiany poglądów, przewodnik wzbogaca dyskusję dotyczą przejrzystości danych i odpowiedzialnego wdrażania sztucznej inteligencji.

Przewodnik


Przewodnik dostępny jest tutaj

Newsletter
Skip to content