2017 IBS Jobs Conference – zapraszamy!

17 listopada 2017
9 sesji tematycznych, 26 prezentacji, kilkudziesięciu naukowców z Polski i zagranicy. Publikujemy szczegółowy program konferencji i otwieramy rejestrację dla uczestników.

Głównymi tematami tegorocznej konferencji będą: technologia, starzenie się ludności, globalny podział umiejętności i zadań w pracy oraz nierówności na rynkach pracy. Postęp technologiczny i zmiany demograficzne wpływają na rozwój rynków pracy na całym świecie. Wiążą się zarówno z popytem jak i podażą pracy, mogą przyczyniać się do niedopasowania umiejętności do wykonywanej pracy i nierówności w płacach, dochodach czy jakości pracy. Konferencja ma na celu pogłębienie wiedzy o tym jak te zjawiska kształtują rynki pracy na świecie i w jaki sposób można sprostać powstającym z tego powodu wyzwaniom.   Tematyka konferencji obejmuje między innymi następujące zagadnienia:

  • Technologia i jej wpływ na światowy podział pracy
  • Zmiany strukturalne i zawodowe
  • Popyt na umiejętności i zadania w pracy
  • Starzenie się ludności i jego wpływ na rynki pracy
  • Nierówności w wynagrodzeniu i nierówności między kobietami i mężczyznami

Konferencja będzie miała charakter międzynarodowy – wyniki swoich badań zaprezentuje ponad 20 naukowców z wiodących ośrodków naukowych z Polski, Europy i świata. Będzie to zarówno okazja do dyskusji nad wynikami badań i narzędziami badawczymi, jak i do wymiany poglądów.   Zachęcamy do zapoznania się ze:

***

Konferencja odbędzie się w dniach 6-7 grudnia br.Golden Floor Plaza (al. Jerozolimskie 123A) w Warszawie. Językiem prezentacji będzie angielski (z częściowym tłumaczeniem symultanicznym). Udział w konferencji jest bezpłatny.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na stronie https://2017ibsjobsconference.konfeo.com do dnia 1 grudnia br., ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.

Serdecznie zapraszamy!

ibs-event-jobs-pl
Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content