Ryzyka niskoemisyjnej transformacji - materiały

„Ryzyka związane z transformacją niskoemisyjną w Polsce”_fot_Kuba_Kiljan_057
Publikujemy materiały z seminarium IBS pt. "Ryzyka związane z transformacją niskoemisyjną w Polsce" (12 października 2017).

Celem spotkania było przedstawienie możliwych ścieżek transformacji w energetyce oraz ich skutków dla rynku pracy, sektora innowacyjności i bezpieczeństwa energetycznego państwa. Podczas seminarium naukowcy z Polski, Szwajcarii i Grecji zaprezentowali wyniki najnowszych badań dotyczących ryzyk i szans związanych z przejściem na niskoemisyjne źródła energii. Zostały poruszone zagadnienia związane m.in. z: pakietem zimowym, cenami uprawnień do emisji EUA, skutkami transformacji dla rynku pracy oraz rozwojem nowych technologii w sektorze energetyki.

 

Prezentacje wygłosili: prof. Władysław Mielczarski (PŁ), dr Oscar Van Vliet i Paula Diaz (ETH Zurich), prof. Haris Doukas i Alexandros Nikas (NTUA), Robert Jeszke (KOBiZE), dr hab. Karolina Safarzyńska (UW), dr Artur Wyrwa (AGH), Marek Antosiewicz, Jan Witajewski-Baltvilks i Aleksander Szpor (IBS).

 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami ze spotkania → strona wydarzenia.

zdjęcia: Kuba Kiljan (galeria zdjęć)


*Seminarium zostało zorganizowane ze środków projektu TRANSrisk będącego częścią programu badawczego Komisji Europejskiej Horyzont 2020 (umowa nr 642260) oraz środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (nr 892/P-DUN/2017).

Projekt związany z tą wiadomością:

TRANSrisk

Działania upowszechniające naukę

wszystkie wiadomości