BASES AND APPLICATIONS

Analysts from our Institute collect, analyse and process large amounts of data in the course of their research. Here we share the results of their work, such as applications, scripts and databases. These materials are available free of charge. When using them, please cite the original source.

MEMO Toolbox
Web application to simulate macroeconomic consequences of implementing climate-change mitigation policies in three countries: Chile, Greece, and Poland.
Pracochłonność działań modernizacyjnych – oszacowania
Publikujemy oszacowania nakładów pracy potrzebnych do przeprowadzenia termomodernizacji 8 modelowych budynków mieszkalnych w podziale na pracowników o niskich, średnich i wysokich kwalifikacjach.
Równość wynagrodzeń – aplikacja
Wprowadzając dane o płacach pracowników, ich płci, wieku, wykształceniu oraz innych wybranych cechach uzyskujemy oszacowanie, na ile różnice w płacach mężczyzn i kobiet wynikają z faktycznych różnic między nimi – a na ile z polityki płacowej firmy.
Narzędzie do szacowania korzyści inwestycji w sport
Aplikacja stanowi narzędzie do szacowania skutków zmiany poziomu aktywności fizycznej dla społeczeństwa.
Hurtownia danych o finansach publicznych
Pozwala ściągnąć w formacie csv zestaw danych o finansach publicznych w Polsce w latach 2006-2014.
Occupation classifications crosswalks – from O*NET-SOC to ISCO
Our crosswalks include a full step-by-step mapping of the O*NET data, coded with an extended version of SOC-00 and SOC-10 to ISCO-88 and ISCO-08 coding (used for most European data, including EU LFS).
Skip to content