Pracochłonność działań modernizacyjnych – oszacowania

24 kwietnia 2018
Publikujemy oszacowania nakładów pracy potrzebnych do przeprowadzenia termomodernizacji 8 modelowych budynków mieszkalnych w podziale na pracowników o niskich, średnich i wysokich kwalifikacjach.

Udostępniamy je publicznie, umożliwiając samodzielne oszacowanie nakładów pracy (wyrażonych w roboczogodzinach) potrzebnych do przeprowadzenia termomodernizacji określonej przez użytkownika grupy budynków. Do korzystania z narzędzia zapraszamy przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz wszystkich, którzy chcieliby ocenić, jakie zapotrzebowanie na pracowników może wygenerować podjęcie działań termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych.

W kolejnych plikach znajdują się:

Wartości z Załącznika 3 mogą zostać przemnożone przez liczbę budynków danego typu w rozpatrywanym zasobie (np. budynki mieszkalne wymagające termomodernizacji w gminie x), a obliczoną w ten sposób liczbę roboczogodzin można następnie przeliczyć na etaty (przyjmując np. 252 dni robocze w roku i 8-godzinny dzień pracy). Metoda ta pozwala w prosty sposób uzyskać liczbę miejsc pracy, która przypada na realizację termomodernizacji danej liczby budynków.

***

Zawartość plików została wykorzystana w analizie przedstawionej w publikacji „Wpływ termomodernizacji budynków mieszkalnych na rynek pracy w Polsce” autorstwa Piotra Lewandowskiego, Katarzyny Sałach i Konstancji Ziółkowskiej.

Opracowanie

Adrian Chmielewski (Politechnika Warszawska)

Cytowanie

Chmielewski, A. (2017). Pracochłonność działań modernizacyjnych – opracowanie dla IBS. Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych.

oraz: Lewandowski, P., Sałach, K., Ziółkowska, K., (2018). Wpływ termomodernizacji budynków mieszkalnych na rynek pracy w Polsce.  IBS Working Paper 02/2018.

Projekt związany z tym zasobem:
Newsletter
Skip to content