Celem projektu była ocena wpływu programu termomodernizacji budynków na rynek pracy w Polsce. Potencjalne korzyści gospodarcze uzyskiwane poprzez termomodernizację, takie jak wzrost PKB czy zmniejszona konsumpcja energii w skali kraju, ujawniają się dopiero w długim okresie. Zbadanie potencjalnych efektów dla rynku pracy, widocznych już w średnim okresie, może przyczynić się do zwiększenia społecznego i politycznego poparcia dla inicjatyw związanych z poprawą efektywności energetycznej.

 

Przeprowadzone w ramach projektu analizy pozwoliły ocenić popyt na pracę i umiejętności związane z prowadzeniem termomodernizacji, a także wpływ różnych potencjalnych wariantów programów termomodernizacyjnych na bezrobocie oraz poprawę spójności społecznej w skali kraju oraz w podziale na regiony.

***

Projekt był finansowany z grantu European Climate Foundation.

***

kierownik projektu: Piotr Lewandowski

analityk: Katarzyna Sałach

analityk: Aleksander Szpor

analityk: Konstancja Ziółkowska

kontakt : ibs@ibs.org.pl

osoby z IBS