Poprawa efektywności energetycznej budynków a rynek pracy w Polsce

Czas realizacji: 01.2017 – 04.2018

Celem projektu była ocena wpływu programu termomodernizacji budynków na rynek pracy w Polsce. Potencjalne korzyści gospodarcze uzyskiwane poprzez termomodernizację, takie jak wzrost PKB czy zmniejszona konsumpcja energii w skali kraju, ujawniają się dopiero w długim okresie. Zbadanie potencjalnych efektów dla rynku pracy, widocznych już w średnim okresie, może przyczynić się do zwiększenia społecznego i politycznego poparcia dla inicjatyw związanych z poprawą efektywności energetycznej.

Przeprowadzone w ramach projektu analizy pozwoliły ocenić popyt na pracę i umiejętności związane z prowadzeniem termomodernizacji, a także wpływ różnych potencjalnych wariantów programów termomodernizacyjnych na bezrobocie oraz poprawę spójności społecznej w skali kraju oraz w podziale na regiony.

***

Projekt był finansowany z grantu European Climate Foundation.

***
kierownik projektu:
Piotr Lewandowski
analityk:
Katarzyna Sałach
analityk:
Aleksander Szpor
analityk:
Konstancja Ziółkowska
Kontakt:

ibs@ibs.org.pl

Aktualności
Polityka publiczna wobec ubóstwa energetycznego – materiały z seminarium
Publikujemy materiały z seminarium o ubóstwie energetycznym i wpływie termomodernizacji na rynek pracy, które zorganizowaliśmy 30 stycznia br.
Ubóstwo energetyczne w Polsce – nowe wyniki i zaproszenie na seminarium
Podczas seminarium 30 stycznia zaprezentujemy najnowsze wyniki badań IBS dotyczące ubóstwa energetycznego i wpływu termomodernizacji na rynek pracy w Polsce. Zachęcamy do oglądania transmisji na żywo!
Ubóstwo energetyczne a efektywność energetyczna i problem smogu
Pod koniec września eksperci z naszego Instytutu przedstawili najnowsze wyniki badań dotyczących ubóstwa energetycznego oraz brali udział w dyskusjach dotyczących poprawy efektywności energetycznej budynków oraz problemu smogu.
Badania
Pracochłonność działań modernizacyjnych – oszacowania
Publikujemy oszacowania nakładów pracy potrzebnych do przeprowadzenia termomodernizacji 8 modelowych budynków mieszkalnych w podziale na pracowników o niskich, średnich i wysokich kwalifikacjach.
Publikacje
2018-04-24 Wpływ termomodernizacji budynków mieszkalnych na rynek pracy w Polsce
autorzy:    /   /   / 
Przedmiotem opracowania jest ocena bezpośredniego wpływu zwiększenia działań termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych na rynek pracy w Polsce. Wyróżniamy osiem klas budynków, dla których kwantyfikujemy pracochłonność ociepleń i modernizacji instalacji grzewczej. Wyróżniamy pracę pracowników o niskich, średnich i wysokich kwalifikacjach. Uwzględniamy scenariusz bazowy utrzymania dotychczasowego tempa termomodernizacji oraz trzy scenariusze zakładające zwiększenie tempa (maksymalnie ...
Osoby z IBS
Piotr Lewandowski
prezes zarządu IBS
zobacz więcej
Newsletter
Skip to content