Prace wykonane w ramach projektu obejmowały budowę dynamicznego stochastycznego modelu równowagi ogólnej dużej skali, który wykorzystany został do analizy związków pomiędzy wzrostem gospodarczym, możliwościami adaptacji gospodarki do zmian klimatu oraz realizacją polityki klimatycznej. Model  stanowił kluczowe ogniwo pomiędzy mikroekonomiczną, sektorową analizą a wynikami obserwowanymi w skali makro. Dodatkowo, projekt obejmował utworzenie przyjaznej użytkownikowi aplikacji, która umożliwiła bezpośrednią pracę z modelem decydentom w Macedonii.

analiza i opracowanie wyników: Piotr Lewandowski

analiza i opracowanie wyników: Paweł Chrostek

analiza i opracowanie wyników: Agnieszka Śpionek

analiza i opracowanie wyników: Jan Gąska

modelowanie i koordynacja: Maciej Bukowski

kontakt : marek.antosiewicz@ibs.org.pl

osoby z IBS

partnerzy

Bank Światowy