Opracowanie środowiska do modelowania polityk wspierających zielony wzrost gospodarczy za pomocą stochastycznego modelu równowagi ogólnej dla Macedonii

Czas realizacji: 03.2011-12.2012

Prace wykonane w ramach projektu obejmowały budowę dynamicznego stochastycznego modelu równowagi ogólnej dużej skali, który wykorzystany został do analizy związków pomiędzy wzrostem gospodarczym, możliwościami adaptacji gospodarki do zmian klimatu oraz realizacją polityki klimatycznej. Model  stanowił kluczowe ogniwo pomiędzy mikroekonomiczną, sektorową analizą a wynikami obserwowanymi w skali makro. Dodatkowo, projekt obejmował utworzenie przyjaznej użytkownikowi aplikacji, która umożliwiła bezpośrednią pracę z modelem decydentom w Macedonii.

analiza i opracowanie wyników:
Piotr Lewandowski
analiza i opracowanie wyników:
Paweł Chrostek
analiza i opracowanie wyników:
Agnieszka Śpionek
analiza i opracowanie wyników:
Jan Gąska
modelowanie i koordynacja:
Maciej Bukowski
Kontakt:

marek.antosiewicz@ibs.org.pl

Partnerzy

Bank Światowy

Osoby z IBS
Piotr Lewandowski
prezes zarządu IBS
zobacz więcej
Newsletter
Skip to content