abstrakt:

Szacujemy, jakie efekty makroekonomiczne i dystrybucyjne miałby w Polsce zatrzymanie importu paliw z Rosji. Symulujemy efekty embargo jako wzrost cen ropy, gazu i węgla oraz oceniamy skutki makroekonomiczne za pomocą dynamicznego modelu równowagi ogólnej. Łączymy go z modelem mikrosymulacyjnym opartym na danych z Badania Budżetów Gospodarstw Domowych, aby ocenić wpływ embargo na różne grupy dochodów. Pokazujemy, że skutki wstrzymania importu rosyjskich paliw byłyby znaczne, ale możliwe do udźwignięcia przez polską gospodarkę. W zależności od skali podwyżek cen surowców szacujemy, że do końca 2022 r. PKB Polski będzie niższe o 0,2-3,3%, a do 2025 r. o 2,1-5,7%. Ponadto, w zależności od wzrostu cen, gospodarstwa domowe o wysokich dochodach będą wydawać dodatkowe 0,2-1,3% dochodów na energię w 2022 i 0,7-1,6% w 2025. Gospodarstwa domowe o niskich dochodach wydałyby 0,3-4,7% więcej dochodów na energię w 2022 i 2,6-4,8% w 2025. Sugerujemy wprowadzenie bezpośrednich transferów pieniężnych dla mniej zamożnych gospodarstw domowych oraz inwestycje w alternatywne dostawy gazu i ropy, efektywność energetyczną, energię odnawialną i energię jądrową jako instrumenty, które mogą złagodzić negatywne skutki gospodarcze embarga.

słowa kluczowe: embargo; efekty dystrybucyjne; mikrosymulacja; równowaga ogólna

kody JEL: , ,

rok wydania: 2022

język : angielski

kategorie tematyczne : , , , , ,

numer publikacji : IBS Research Report 01/2022

autorzy:
Jakub Sokołowski

Instytut Badań Strukturalnych, Uniwersytet Warszawski

Marek Antosiewicz

Instytut Badań Strukturalnych

Piotr Lewandowski

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

wszystkie publikacje