Polityka Energetyczna Polski - komentarze i uwagi IBS

cable-clouds-cloudy-414880
Przedstawiamy uwagi ekspertów IBS do projektu Ministerstwa Energii "Polityka energetyczna Polski do 2040 r."

Jan Witajewski-Baltvilks i Marek Antosiewicz złożyli swoje uwagi do projektu PEP2040 w Ministerstwie Energii. Ich komentarze dotyczą takich kwestii, jak:

  1. Możliwy błąd w parametryzacji dla biomasy
  2. Założenie o wyłączaniu elektrowni wiatrowych na lądzie
  3. Akceptacja społeczna morskich farm wiatrowych
  4. Wykorzystanie gazu do bilansowania niesterowalnych OZE
  5. Potencjał morskich farm wiatrowych  Polsce

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią komentarzy i uwag IBS do PEP2040.

wszystkie wiadomości