Celem projektu jest wsparcie interesariuszy w województwie śląskim w przygotowaniu dokumentów strategicznych mających na celu zaplanowanie przejścia gospodarki regionu w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie. Do wskazanych dokumentów należą m.in. Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji oraz odpowiednie programy operacyjne, opracowane w w oparciu o analizy sytuacji ekonomicznej oraz rynku pracy.

 

Realizując projekt między innymi:

  • opracujemy kompleksową diagnozę sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa śląskiego
  • określimy rolę górnictwa węgla kamiennego oraz sektora okołogórniczego w gospodarce regionu
  • wskażemy potencjalne kierunki alternatywnych działalności gospodarczych
  • przygotujemy scenariusze i rekomendacje dla procesu transformacji

***

Projekt realizujemy dla Fundacji WWF Polska.

osoby z IBS