Kierunki Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji i Rozwoju dla Województwa Śląskiego

Czas realizacji: 07.2020-01.2021

Celem projektu jest wsparcie interesariuszy w województwie śląskim w przygotowaniu dokumentów strategicznych mających na celu zaplanowanie przejścia gospodarki regionu w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie. Do wskazanych dokumentów należą m.in. Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji oraz odpowiednie programy operacyjne, opracowane w w oparciu o analizy sytuacji ekonomicznej oraz rynku pracy.

Realizując projekt między innymi:

  • opracujemy kompleksową diagnozę sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa śląskiego
  • określimy rolę górnictwa węgla kamiennego oraz sektora okołogórniczego w gospodarce regionu
  • wskażemy potencjalne kierunki alternatywnych działalności gospodarczych
  • przygotujemy scenariusze i rekomendacje dla procesu transformacji

***

Projekt realizujemy dla Fundacji WWF Polska.

Aktualności
Sprawiedliwa Transformacja na Górnym Śląsku – raport już dostępny!
Zapraszamy do lektury raportu WWF dotyczącego skutków transformacji energetycznej na Górnym Śląsku. Współautorami badania są eksperci IBS: Joanna Mazurkiewicz, Jakub Sokołowski i Jan Frankowski.
Publikacje
2020-10-19 Województwo śląskie w punkcie zwrotnym transformacji
autorzy:    /   / 
Celem raportu jest diagnoza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem roli górnictwa węgla kamiennego w gospodarce regionu. W opracowaniu analizujemy sektor górniczy i okołogórniczy oraz instytucje rynku pracy i otoczenia biznesu, kluczowe dla przeprowadzenia zmian strukturalnych. Wskazujemy, że województwo śląskie jest w odpowiednim momencie do przyspieszenia procesu transformacji gospodarczej i przełamania wizerunku regionu, którego ścieżka ...
Osoby z IBS
Piotr Lewandowski
prezes zarządu IBS
zobacz więcej
Newsletter
Skip to content