Sprawiedliwa Transformacja na Górnym Śląsku – raport już dostępny!

2 lutego 2021
Zapraszamy do lektury raportu WWF dotyczącego skutków transformacji energetycznej na Górnym Śląsku. Współautorami badania są eksperci IBS: Joanna Mazurkiewicz, Jakub Sokołowski i Jan Frankowski.

Województwo śląskie znajduje się w punkcie zwrotnym transformacji. Proces, który rozpoczął się 30 lat temu, ma na celu rezygnację z wykorzystania węgla w energetyce i zastąpienie tego surowca mniej emisyjnymi nośnikami energii. Raport Kierunki Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji i Rozwoju dla Województwa Śląskiego, przygotowany dla WWF, miał za zadanie opisać konsekwencje dekarbonizacji dla regionalnego rynku pracy, wskazać alternatywne miejsca pracy dla osób zatrudnionych dziś w górnictwie oraz określić narzędzia wsparcia procesu transformacji, które mogą pomóc przy zarządzaniu tym procesem.

Najważniejsze wnioski
  • skala redukcji zatrudnienia wynikająca z transformacji powinna być największa w obecnej dekadzie;
  • budownictwo, przetwórstwo przemysłowe i energetyka mają największe szanse zastąpić górnicze etaty;
  • samorząd województwa powinien być koordynatorem procesu transformacji.
Kluczowe fakty
  • Do 2030 roku na Śląsku istnieje możliwość wytworzenia 75–85 tysięcy nowych miejsc pracy.
  • Budownictwo, przetwórstwo przemysłowe i energetyka mają największy potencjał zastąpienia pracy w górnictwie.
  • Należy założyć przedwczesne odejście z sektora nawet 13 tys. obecnych pracowników górnictwa w perspektywie najbliższych 10 lat w Zagłębiu Górnośląskim.
  • Z każdym miejscem pracy w górnictwie powiązanych jest 1,2-1,4 etatu w innych branżach – głównie maszynowej, energetyce i transporcie.
  • Przyjmując spadek zatrudnienia w górnictwie i branży okołogórniczej, a także ostrożniejsze szacunki potencjału nowych miejsc pracy, bilans miejsc pracy w horyzoncie 2030 roku powinien być dodatni (+34 tys.).

Cały raport dostępny jest tutaj.

***

Autorzy serdecznie dziękują za cenne uwagi Piotrowi Lewandowskiemu, Janowi Rutkowskiemu oraz Markowi Antosiewiczowi. Raport został opracowany w ramach projektu „Regiony i gminy na rzecz sprawiedliwej transformacji” w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI) Niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych (BMU). Nadrzędnym celem Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej jest wspieranie współpracy w ramach Unii Europejskiej (UE) na rzecz ochrony klimatu i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Opinie przedstawione w tym raporcie są wyłączną odpowiedzialnością autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych (BMU) lub IBS. Raport został opracowany dla Fundacji WWF Polska i stanowi jej własność. © Fundacja WWF Polska.

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content