Rozwój metod modelowania makroekonomicznego: heterogeniczność ex-post w modelach dynamicznej stochastycznej równowagi ogólnej

Czas realizacji: 09.2012 - 04.2016

Celem projektu było rozwinięcie nowatorskiej metody matematycznej umożliwiające łatwe uwzględnienie heterogeniczności podmiotów do standardowych makroekonomicznych modeli równowagi ogólnej. Metoda ta może być zastosowana do szerokiego spektrum zagadnień takich jak: analiza nierówności dochodowych w cyklu koniunkturalnym lub do oceny roli ograniczeń płynności w sektorze finansowym dla skali zjawisk recesyjnych.  W ramach projektu został stworzony model z heterogenicznymi firmami uwzględniający zjawisko on-the-job search, który posłużył do oceny znaczenia frykcji finansowych dla przepływów na rynku pracy.

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/B/HS4/05895

główny wykonawca:
Marek Antosiewicz
główny wykonawca:
Jacek Suda
kierownik projektu:
prof. Marek Góra
Kontakt:

marek.antosiewicz@ibs.org.pl

Aktualności
Warsztaty IBS poświęcone nowym metodom modelowania heterogeniczności na rynkach pracy oraz pracom empirycznym
16 listopada odbyły się, zorganizowane przez nasz Instytut, warsztaty pt. „New developments in labour markets”.
Publikacje
2016-05-20 Cykle koniunkturalne i poszukiwanie pracy przez pracujących
autorzy:    /   / 
W pracy analizujemy statyczne i dynamiczne własności modelu z heterogenicznymi firmami uwzględniającymi zjawisko on-the-job search opartego na pracach Moacarini i Postel-Vinay (2012). Prace te rozszerzamy tworząc model uwzględniający kapitał w funkcji produkcji i pokazujemy znaczenie tego rozszerzenia dla własności modelu. Model rozwiązujemy za pomocą nowatorskiej metody numerycznej łączącej elementy spektralne oraz perturbacyjne. Metoda wykorzystuje aproksymację ...
2016-05-19 Poszukiwanie pracy przez pracujących a ograniczenia w pozyskiwaniu kapitału obrotowego przez firmy
autorzy:    / 
W pracy analizujemy wpływ frykcji finansowych modelowanych jako ograniczenie dotyczące pozyskiwania kapitału obrotowego przez firmy na rozkład płac i wielkości firm. Najpierw pokazujemy, że w prostym modelu zbudowanym na podstawie prac Burdetta i Mortensena kanał ten ma istotne znaczenie dla rozkładu płac oferowanych przez firmy oraz dla ostatecznych płac akceptowanych przez pracowników. Pokazujemy, że rozkłady te przy założeniu braku ...
Osoby z IBS
Piotr Lewandowski
prezes zarządu IBS
zobacz więcej
Iga Magda
wiceprezeska zarządu IBS
zobacz więcej
Newsletter
Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content