Poszukiwanie pracy przez pracujących a ograniczenia w pozyskiwaniu kapitału obrotowego przez firmy

19 maja 2016
abstrakt:

W pracy analizujemy wpływ frykcji finansowych modelowanych jako ograniczenie dotyczące pozyskiwania kapitału obrotowego przez firmy na rozkład płac i wielkości firm. Najpierw pokazujemy, że w prostym modelu zbudowanym na podstawie prac Burdetta i Mortensena kanał ten ma istotne znaczenie dla rozkładu płac oferowanych przez firmy oraz dla ostatecznych płac akceptowanych przez pracowników. Pokazujemy, że rozkłady te przy założeniu braku frykcji są stochastycznie zdominowane przez rozkłady uwzględniające frykcje finansowe. W pracy analizowany jest również wpływ frykcji finansowych na rozkład wielkości firm oraz na przepływy pomiędzy firmami.

słowa kluczowe: poszukiwania na rynku pracy, bezrobocie, frykcje finansowe, model
kody JEL: 
rok wydania: 2016
język: angielski
Kategoria publikacji:  ,
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 06/2016
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/B/HS4/05895.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Narodowy Bank Polski

Skip to content