modelowanie

Warsztaty IBS poświęcone nowym metodom modelowania heterogeniczności na rynkach pracy oraz pracom empirycznym
16 listopada odbyły się, zorganizowane przez nasz Instytut, warsztaty pt. „New developments in labour markets”.
IBS a przygotowania rządu Chile do tegorocznej Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu
W dniach 20-24 kwietnia w Santiago, Chile, przeprowadziliśmy szkolenie z budowy i wykorzystania dynamicznego stochastycznego modelu równowagi ogólnej gospodarki Chile.
Skip to content