Warsztaty IBS poświęcone nowym metodom modelowania heterogeniczności na rynkach pracy oraz pracom empirycznym

16 listopada 2015
16 listopada odbyły się, zorganizowane przez nasz Instytut, warsztaty pt. „New developments in labour markets”.

Podczas  sesji pierwszej – poświęconej nowym metodom modelowania heterogeniczności na rynkach pracy – Leo Kaas  z Uniwersytetu w Konstancji  opowiedział o swojej bieżącej pracy nad modelem dynamiki firm z frykcjami finansowymi i frykcjami na rynku pracy. Następnie, Marek Antosiewicz (IBS) wspólnie z Jackiem Sudą (NBP) zaprezentowali model heterogenicznych firm z poszukiwaniami typu on-the-job i frykcjami finansowymi. Model ten jest wynikiem prac prowadzonych w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki zatytułowanego „Rozwój metod modelowania makroekonomicznego: heterogeniczność ex-post w modelach dynamicznej stochastycznej równowagi ogólnej”.

Podczas sesji drugiej, poświęconej pracom empirycznym,  Marcel Jansen (Universidad Autonoma de Madrid) przedstawił najnowsze wyniki badań dotyczące utraty miejsc pracy spowodowanej zatrzymaniem akcji kredytowej w Hiszpanii. Jego praca otrzymała prestiżową nagrodę Jaime Fernandez de Araoz Prize on Corporate FinanceJoanna Tyrowicz (UW i NBP) zaprezentowała artykuł na temat realokacji na rynku pracy i zmian demograficznych, zaś Małgorzata Skibińska (SGH i NBP) pokazała model tłumaczący czynniki stojące za wahaniami klina rynku pracy.

***

Prezentacje przedstawione w czasie warsztatów są do pobrania na stronie wydarzenia (przejdź).

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content