New developments in labour markets

Workshops

Warszawa

rozpoczęcie

zakończenie

Zebra Tower (wejście A, piętro 12) Mokotowska 1

Warsztaty IBS poświęcone nowym metodom modelowania heterogeniczności na rynkach pracy oraz pracom empirycznym.
16 listopada odbyły się, zorganizowane przez nasz Instytut,  warsztaty pt. "New developments in labour markets".   Podczas  sesji pierwszej - poświęconej nowym metodom modelowania heterogeniczności na rynkach pracy - Leo Kaas  z Uniwersytetu w Konstancji  opowiedział o swojej bieżącej pracy nad modelem dynamiki firm z frykcjami finansowymi i frykcjami na rynku pracy. Następnie, Marek Antosiewicz (IBS) wspólnie z Jackiem Sudą (NBP) zaprezentowali model heterogenicznych firm z poszukiwaniami typu on-the-job i frykcjami finansowymi. Model ten jest wynikiem prac prowadzonych w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki zatytułowanego „Rozwój metod modelowania makroekonomicznego: heterogeniczność ex-post w modelach dynamicznej stochastycznej równowagi ogólnej”.   Podczas sesji drugiej, poświęconej pracom empirycznym,  Marcel Jansen (Universidad Autonoma de Madrid) przedstawił najnowsze wyniki badań dotyczące utraty miejsc pracy spowodowanej zatrzymaniem akcji kredytowej w Hiszpanii. Jego praca otrzymała prestiżową nagrodę Jaime Fernandez de Araoz Prize on Corporate Finance. Joanna Tyrowicz (UW i NBP) zaprezentowała artykuł na temat realokacji na rynku pracy i zmian demograficznych, zaś Małgorzata Skibińska (SGH i NBP) pokazała model tłumaczący czynniki stojące za wahaniami klina rynku pracy.

  PROGRAM  

10.00–10.35  Rejestracja i poczęstunek
10.35–10.45  Wprowadzenie Piotr Lewandowski, IBS
10.45–12.15  Sesja 1: Heterogeniczność rynków pracy  Leo Kaas, University of Konstanz Firm dynamics with frictional product and labour market Marek Antosiewicz, Instytut Badań Strukturalnych; Jacek Suda, Narodowy Bank Polski On the job search and financial frictions
12.15–13.15   Lunch
13.15–15.30  Sesja 2: Wyniki badań empirycznych Marcel Jansen, Universidad Autónoma de Madrid; Samuel Bentolila, CEMFI;  Gabriel Jiménez, Banco de España; Sonia Ruano, Banco de EspañaWhen credit dries up: Job losses in the Great Recession Joanna Tyrowicz, National Bank of Poland and University of Warsaw; Lucas van der Velde, University of WarsawLabour reallocation and demographics Małgorzata Skibińska, National Bank of Poland and Warsaw School of Economics What drives the labour wedge? A comparison between CEE countries and the Euro Area
 
wszystkie wydarzenia