New developments in labour markets

16 listopada 2015
Miejsce
Warszawa
Adres
Zebra Tower (wejście A, piętro 12) Mokotowska 1
Rozpoczęcie
2015-11-16 / 10:00
Zakończenie
2015-11-16 / 15:30
Warsztaty IBS poświęcone nowym metodom modelowania heterogeniczności na rynkach pracy oraz pracom empirycznym.

16 listopada odbyły się, zorganizowane przez nasz Instytut,  warsztaty pt. „New developments in labour markets”.   Podczas  sesji pierwszej – poświęconej nowym metodom modelowania heterogeniczności na rynkach pracy – Leo Kaas  z Uniwersytetu w Konstancji  opowiedział o swojej bieżącej pracy nad modelem dynamiki firm z frykcjami finansowymi i frykcjami na rynku pracy. Następnie, Marek Antosiewicz (IBS) wspólnie z Jackiem Sudą (NBP) zaprezentowali model heterogenicznych firm z poszukiwaniami typu on-the-job i frykcjami finansowymi. Model ten jest wynikiem prac prowadzonych w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki zatytułowanego „Rozwój metod modelowania makroekonomicznego: heterogeniczność ex-post w modelach dynamicznej stochastycznej równowagi ogólnej”.   Podczas sesji drugiej, poświęconej pracom empirycznym,  Marcel Jansen (Universidad Autonoma de Madrid) przedstawił najnowsze wyniki badań dotyczące utraty miejsc pracy spowodowanej zatrzymaniem akcji kredytowej w Hiszpanii. Jego praca otrzymała prestiżową nagrodę Jaime Fernandez de Araoz Prize on Corporate FinanceJoanna Tyrowicz (UW i NBP) zaprezentowała artykuł na temat realokacji na rynku pracy i zmian demograficznych, zaś Małgorzata Skibińska (SGH i NBP) pokazała model tłumaczący czynniki stojące za wahaniami klina rynku pracy.

Program
  • 10.00–10.35 Rejestracja i poczęstunek
  • 10.35–10.45 Wprowadzenie Piotr Lewandowski, IBS
  • 10.45–12.15 Sesja 1: Heterogeniczność rynków pracy Leo Kaa
    University of KonstanzFirm dynamics with frictional product and labour marketMarek Antosiewicz, Instytut Badań Strukturalnych; Jacek Suda, Narodowy Bank Polski On the job search and financial frictions
  • 12.15–13.15 Lunch
  • 13.15–15.30 Sesja 2: Wyniki badań empirycznych Marcel Jansen, Universidad  Autónoma de Madrid; Samuel Bentolila, CEMFI;  Gabriel Jiménez, Banco de España; Sonia Ruano, Banco de EspañaWhen credit dries up: Job losses in the Great Recession Joanna Tyrowicz, National Bank of Poland and University of Warsaw; Lucas van der Velde, University of WarsawLabour reallocation and demographics Małgorzata Skibińska, National Bank of Poland and Warsaw School of Economics What drives the labour wedge? A comparison between CEE countries and the Euro Area
Newsletter
Skip to content