Cykle koniunkturalne i poszukiwanie pracy przez pracujących

20 maja 2016
abstrakt:

W pracy analizujemy statyczne i dynamiczne własności modelu z heterogenicznymi firmami uwzględniającymi zjawisko on-the-job search opartego na pracach Moacarini i Postel-Vinay (2012). Prace te rozszerzamy tworząc model uwzględniający kapitał w funkcji produkcji i pokazujemy znaczenie tego rozszerzenia dla własności modelu. Model rozwiązujemy za pomocą nowatorskiej metody numerycznej łączącej elementy spektralne oraz perturbacyjne. Metoda wykorzystuje aproksymację rozkładów za pomocą wielomianów Czebyszewa oraz metody kwadraturowe do ich agregacji. Za pomocą modelu analizujemy wahania cykliczne przepływów pracowników pomiędzy firmami, rozkładu wielkości firm i nierówności dochodowych. Następnie wprowadzamy do modelu frykcje finansowe i pokazujemy, że przesuwają one rozkład wielkości firm na prawo, co oznacza że mają one największy negatywny wpływ na małe firmy.

słowa kluczowe: poszukiwania na rynku pracy, bezrobocie, heterogeniczność firm, metoda obliczeniowa
kody JEL: 
rok wydania: 2016
Kategoria publikacji:  ,
numer publikacji: 07/2016
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/B/HS4/05895.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych

Narodowy Bank Polski

Skip to content