abstrakt:

W pracy analizujemy statyczne i dynamiczne własności modelu z heterogenicznymi firmami uwzględniającymi zjawisko on-the-job search opartego na pracach Moacarini i Postel-Vinay (2012). Prace te rozszerzamy tworząc model uwzględniający kapitał w funkcji produkcji i pokazujemy znaczenie tego rozszerzenia dla własności modelu. Model rozwiązujemy za pomocą nowatorskiej metody numerycznej łączącej elementy spektralne oraz perturbacyjne. Metoda wykorzystuje aproksymację rozkładów za pomocą wielomianów Czebyszewa oraz metody kwadraturowe do ich agregacji. Za pomocą modelu analizujemy wahania cykliczne przepływów pracowników pomiędzy firmami, rozkładu wielkości firm i nierówności dochodowych. Następnie wprowadzamy do modelu frykcje finansowe i pokazujemy, że przesuwają one rozkład wielkości firm na prawo, co oznacza że mają one największy negatywny wpływ na małe firmy.

słowa kluczowe: poszukiwania na rynku pracy, bezrobocie, heterogeniczność firm, metoda obliczeniowa

kody JEL: , ,

rok wydania: 2016

język : angielski

kategorie tematyczne : ,

seria wydawnicza : IBS Working Paper

numer publikacji : 07/2016

ISSN : 2451-4373

dodatkowe informacje: Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/B/HS4/05895.

autorzy:
Jacek Suda

Narodowy Bank Polski

Marek Antosiewicz

Instytut Badań Strukturalnych

wszystkie publikacje