logo_dynamix_1

Celem projektu było opracowanie pakietu polityk (ang. policy-mixes), które będą prowadzić do zrównoważonego rozwoju gospodarczego przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia zasobów naturalnych, i w konsekwencji do ograniczenia związanego z tym negatywnego wpływu na środowisko. W szczególności, kluczowe było znalezienie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jakie są obecnie źródła nieefektywności w wykorzystaniu zasobów naturalnych? Czy istnieją polityki, które okazały się skuteczne w zwalczaniu ich?

2. Jakie są kluczowe paradygmaty w kontekście analizowanego problemu? Jak wykorzystać nowe paradygmaty w tworzeniu konkretnych polityk?

3. Jakie są potencjalnie najefektywniejsze polityki w kontekście uniezależnienia wzrostu gospodarczego od zużycia zasobów? Jak można do tego wykorzystać modelowanie ekonomiczne?

4. Jak skutecznie włączyć w procesy decyzyjne wszystkie zainteresowane strony: polityków, praktyków i ekspertów?

 

Rezultatami projektu są rekomendacje dla decydentów chcących wprowadzać polityki podnoszące efektywność wykorzystania zasobów, zarówno na poziomie krajowym jak i unijnym.

 

***

Projekt otrzymał finansowanie z Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej w ramach grantu nr 308674.

ekonomista, główny wykonawca: Marek Antosiewicz

ekonomista, główny wykonawca: Jan Witajewski-Baltvilks

ekonomista, koordynator projektu: Piotr Lewandowski

kontakt : marek.antosiewicz@ibs.org.pl

strona projektu : http://dynamix-project.eu/

osoby z IBS

partnerzy

Ecologic Institut gemeinnützige GmbH, Wirtschaftsuniversitat Wien, IVL Svenska Miljoeinstitutet AB, Bio Intelligence Service, Fondazione Eni Enrico Mattei, Warszawski Instytut Studiów Strukturalnych, The University of Westminster LBG, Institute for European Environmental Policy (London)