Makroekonomiczne skutki opodatkowania produkcji i zużycia materiałów

28 lutego 2016
abstrakt:

Celem artykułu jest ocena polityk służących redukcji zużycia materiałów w gospodarce. Korzystając z wielosektorowego modelu DSGE, analizujemy makroekonomiczne konsekwencje dwóch podatków: podatku od zużycia materiałów w sektorach przemysłu, energii, budownictwa i transportu, oraz podatku na produkt finalny w tych sektorach. W naszej analizie uwzględniamy mechanizm zmian wyborów technologii spowodowanych zmianami struktury podatkowej. Model jest skalibrowany do gospodarki Unii Europejskiej na podstawie tablicy przepływów międzygałęziowych. Rozważamy podatki wprowadzane od 2021 i symulujemy ich efekty do roku 2050. Porównując podatki, zwracamy uwagę na ich zdolności do ograniczenia zużycia materiałów oraz do generowania dochodów dla budżetu. Analiza wskazuje, że dwa rozważane podatki mają różny wpływ na efektywność wykorzystania zasobów: jedynie podatek od zużycia materiałów motywuje firmy do inwestycji w bardziej oszczędne technologie. W wyniku tego podatek materiałowy prowadzi do 15-20% mniejszego spadku PKB i zatrudnienia niż porównywalny podatek od produkcji.

słowa kluczowe: model DSGE, ekonomia klimatyczna, zmiana technologiczna, zużycie materiałów
kody JEL: 
rok wydania: 2016
język: angielski
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 02/2016
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

Praca naukowa finansowana ze środków finansowych na naukę w latach 2012-2015 przyznanych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego.

Opublikowane w:

Sustainability 2016, 8(4).

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

Instytut Badań Strukturalnych

Skip to content