Artykuł został opublikowany w Energy Economics

abstrakt:

Czas potrzebny na zmiany w emisji CO2 po wprowadzeniu podatku od emisji zależy od reakcji popytu na energię na zmianę ceny energii. W naszym artykule, rozważamy ścieżkę zmian popytu na energię od momentu wprowadzenia nowej ceny aż do czasu kiedy dochodzi on do nowego stanu ustalonego. Po pierwsze, wykorzystując twierdzenie LeChatelier, pokazujemy, że odpowiedź popytu na energię w krótkim okresie musi być mniejsze niż odpowiedź w długim okresie, jeżeli firmy mogą dostosować swoją technologię tylko w długim okresie. Po drugie, wykorzystując model putty-clay z wywoływanymi zmianami technologicznymi, pokazujemy, że elastyczność popytu konwerguje do swojego poziomu w stanie ustalonym w tempie zdeterminowanym przez stopę deprecjacji oraz stopę wzrostu gospodarczego. Oznacza to, że, według przewidywań modelu, potrzeba aż 8 lat od wprowadzenia podatku na emisje, aby zaobserwować połowę efektu zmniejszenia popytu na energię wywołanego przez zmiany technologiczne. Rozważamy również makroekonomiczne konsekwencje dostosowania się popytu na energię w długim okresie.

słowa kluczowe: polityka klimatyczna, zmiany technologiczne; model wielosektorowy DSGE

kody JEL: , , ,

rok wydania: 2019

język : angielski

kategorie tematyczne : , ,

seria wydawnicza : IBS Working Paper

numer publikacji : 11/2019

ISSN : 2451-4373

autorzy:
Jan Witajewski-Baltvilks

Instytut Badań Strukturalnych

Marek Antosiewicz

Instytut Badań Strukturalnych

wszystkie publikacje