Dynamika popytu na energię w krótkim i długim okresie

13 stycznia 2020
abstrakt:

Czas potrzebny na zmiany w emisji CO2 po wprowadzeniu podatku od emisji zależy od reakcji popytu na energię na zmianę ceny energii. W naszym artykule, rozważamy ścieżkę zmian popytu na energię od momentu wprowadzenia nowej ceny aż do czasu kiedy dochodzi on do nowego stanu ustalonego. Po pierwsze, wykorzystując twierdzenie LeChatelier, pokazujemy, że odpowiedź popytu na energię w krótkim okresie musi być mniejsze niż odpowiedź w długim okresie, jeżeli firmy mogą dostosować swoją technologię tylko w długim okresie. Po drugie, wykorzystując model putty-clay z wywoływanymi zmianami technologicznymi, pokazujemy, że elastyczność popytu konwerguje do swojego poziomu w stanie ustalonym w tempie zdeterminowanym przez stopę deprecjacji oraz stopę wzrostu gospodarczego. Oznacza to, że, według przewidywań modelu, potrzeba aż 8 lat od wprowadzenia podatku na emisje, aby zaobserwować połowę efektu zmniejszenia popytu na energię wywołanego przez zmiany technologiczne. Rozważamy również makroekonomiczne konsekwencje dostosowania się popytu na energię w długim okresie.

słowa kluczowe: polityka klimatyczna, zmiany technologiczne; model wielosektorowy DSGE
kody JEL: 
rok wydania: 2019
język: angielski
Kategoria publikacji:  , ,
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 11/2019
ISSN: 2451-4373
Opublikowane w:

Energy Economics

autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych

Skip to content