W latach 2013-2014 eksperci z Instytutu Badań Strukturalnych uczestniczyli w projekcie MAPS Chile.        W jego ramach opracowano model gospodarki chilijskiej i za jego pomocą oszacowano makroekonomiczny wpływ planowanych działań mających na celu redukcję emisji. Niniejszy projekt, realizowany od sierpnia 2019 do stycznia 2020, ma na celu aktualizację modelu i ponowne oszacowanie skutków polityki klimatycznej, którą rząd chilijski ma zamiar prowadzić do 2030 roku w ramach spełnienia deklaracji dotyczących redukcji emisji (ang. Nationally Determined Contributions). Wyniki symulacji zostaną zaprezentowane 11 grudnia 2019 podczas seminarium organizowanego przez Ministerstwo Finansów i Bank Centralny Chile w ramach konferencji klimatycznej COP25.

 

Projekt finansowany jest ze środków Banku Światowego.

koordynator: Marek Antosiewicz

ekonomiści: Piotr Lewandowski, Adam Pigoń

kontakt : marek.antosiewicz@ibs.org.pl

osoby z IBS