Modelowanie skutków polityki klimatycznej w Chile

Czas realizacji: 08.2019 - 01.2020

W latach 2013-2014 eksperci z Instytutu Badań Strukturalnych uczestniczyli w projekcie MAPS Chile.        W jego ramach opracowano model gospodarki chilijskiej i za jego pomocą oszacowano makroekonomiczny wpływ planowanych działań mających na celu redukcję emisji. Niniejszy projekt, realizowany od sierpnia 2019 do stycznia 2020, ma na celu aktualizację modelu i ponowne oszacowanie skutków polityki klimatycznej, którą rząd chilijski ma zamiar prowadzić do 2030 roku w ramach spełnienia deklaracji dotyczących redukcji emisji (ang. Nationally Determined Contributions). Wyniki symulacji zostaną zaprezentowane 11 grudnia 2019 podczas seminarium organizowanego przez Ministerstwo Finansów i Bank Centralny Chile w ramach konferencji klimatycznej COP25.

Projekt finansowany jest ze środków Banku Światowego.

koordynator:
Marek Antosiewicz
ekonomiści:
Piotr Lewandowski, Adam Pigoń
Kontakt:

marek.antosiewicz@ibs.org.pl

Aktualności
Szansa na dekarbonizację i zielony wzrost w Chile – raport już dostępny!
Badacze z Instytutu Badań Strukturalnych we współpracy z chilijskim Ministerstwem Finansów i Bankiem Światowym przeanalizowali ekonomiczne skutki nowej polityki klimatycznej zaproponowanej przez chilijski rząd.
Osoby z IBS
Piotr Lewandowski
prezes zarządu IBS
zobacz więcej
Newsletter
Skip to content