GDPoweR – Wykorzystanie danych pracowniczych do negocjacji i monitoringu układów zbiorowych w gospodarce platformowej

Czas realizacji: 10.2023 – 09.2025

Projekt GDPoweR ma na celu wzmocnienie dialogu społecznego w gospodarce platformowej. Badacze będą analizować strategie wykorzystywane przez pracowników platformowych, aktywistów, związkowców i pracodawców w negocjacjach dotyczących wynagrodzeń i warunków pracy. Celem projektu jest również zwiększenie świadomości praktyki zbierania danych przez firmy i umożliwienie pracownikom odzyskiwanie swoich danych. Projekt przyczyni się także do kształtowania lepszej polityki w tym zakresie na szczeblu lokalnym oraz na szczeblu europejskim.

W projekcie GDPoweR uczestniczy siedem organizacji badawczych i partnerów społecznych z pięciu krajów UE (Austria, Belgia, Francja, Polska, Hiszpania). Projekt koncentruje się na dwóch sektorach: przewozach osób i dostawie jedzenia, eksplorując trzy obszary:

  • Zbieranie i wykorzystanie danych przez platformy cyfrowe oraz wpływ tych działań na dobrostan pracowników i ich skłonność do uczestnictwa w sporach zbiorowych.
  • Strategie stosowane przez partnerów społecznych w negocjacjach i wdrażaniu porozumień zbiorowych w gospodarce platformowej. Porozumienia te obejmują kwestie wynagrodzenia, warunków pracy oraz zbierania i wykorzystywania danych pracowniczych.
  • Wdrożenie, monitorowanie i egzekwowanie negocjowanych porozumień.

GDPoweR opiera się na metodologii opracowanej i wprowadzonej przez Hestia.Ai, w ramach której dane pracownicze są odzyskiwane przez pracowników poprzez procedurę opartą na RODO, a następnie przekazywane badaczom do wspólnej analizy i interpretacji.

Wdrożenie tej metody obejmie zorganizowanie „warsztatów odzyskiwania danych” w każdym kraju partnerskim, a także „warsztatów interpretacyjnych”, w których badacze wspólnie z pracownikami postarają się zrozumieć i zinterpretować odzyskane dane. Tam, gdzie to możliwe, odzyskane przez pracowników dane będą również używane do monitorowania zgodności z negocjowanymi porozumieniami zbiorowymi.

Informacje na temat strategii negocjacji i egzekwowania porozumień będą zbierane poprzez analizę danych zastanych i grupy dyskusyjne z aktywistami i przedstawicielami partnerów społecznych. Wymiana doświadczeń i ekspertyz między aktywistami a przedstawicielami partnerów społecznych z różnych krajów będzie podsumowana podczas jednodniowego międzynarodowego wydarzenia „Mutual Learning Event”.

Efektem końcowym projektu GDPoweR będzie pięć raportów krajowych, jeden raport porównawczy, dwa artykuły naukowe, Mutual Learning Event oraz konferencja podsumowująca projekt.

Strona projektu

Publicystyka
Mamy Dyrektywę platformową! Ale co będzie ona oznaczać dla polskich pracowników platformowych? – Streszczenie
Czy można być "zatrudnionym" na podstawie umowy o wynajem roweru? Można. Tak funkcjonuje 13 proc. kurierów i dostawców pracujących za pośrednictwem aplikacji. Unijna dyrektywa otwiera drogę do ustabilizowania ich sytuacji zarobkowej. Ale nie będzie się to działo automatycznie.
Osoby z IBS
Piotr Lewandowski
prezes zarządu IBS
zobacz więcej
Newsletter
Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content