Modelowe rozwiązania Flexicurity

Czas realizacji: 06.2010 – 01.2012

Celem projektu było wypracowanie zintegrowanej propozycji polskiego modelu flexicurity, uwzględniającej zastały porządek prawny oraz praktykę pracodawców.

Projekt został zrealizowany dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekt zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, korzystając z finansowania ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontakt:

piotr.lewandowski@ibs.org.pl

Partnerzy

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”

Osoby z IBS
Piotr Lewandowski
prezes zarządu IBS
zobacz więcej
Newsletter
Skip to content