Postęp technologiczny przyspiesza zmiany charakteru pracy - zadania, które wykonujemy obecnie wymagają innych umiejętności niż kiedyś. Rozwój technologii ICT w USA i Europie Zachodniej oraz wzrost znaczenia pracy umysłowej pogorszył sytuacje pracowników wykonujących zadania rutynowe i pracę fizyczną - ryzyko bezrobocia w tej grupie rośnie, a płace względne spadają. Polska nie doświadczyła jeszcze digitalizacji i automatyzacji na rynku pracy, ale wkrótce będzie musiała stawić czoła konsekwencjom tego globalnego trendu. Jednocześnie Polska pozostaje w tyle za większością krajów OECD pod względem umiejętności cyfrowych osób dorosłych.

W ramach projektu, którego celem jest zaadresowanie problemu bezrobocia technologicznego w Polsce, opracujemy program rozwoju umiejętności cyfrowych wśród osób dorosłych, w szczególności dla grupy wiekowej 45 i starszych. Dostarczymy również szkolenie w zakresie umiejętności cyfrowych dla grupy pracowników, którzy zostali wykluczeni przez postęp technologiczny lub są zagrożeni ryzykiem bezrobocia technologicznego. W zakresie programu jest zapewnienie wsparcia w znalezieniu nowej, stabilnej i dobrej jakościowo pracy dla uczestników programu.

 

***

Projekt jest wspierany przez Fundację JPMorgan Chase.

kierowniczka projektu: Anna Sobierańska

kontakt : anna.sobieranska@ibs.org.pl

osoby z IBS

partnerzy