Kierunki rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w erze cyfryzacji

Czas realizacji: projekt ciągły (od 04.2016)

Celem projektu jest zdefiniowanie różnorodnych wyzwań stojących przed Polską w obliczu przemian globalnych polegających na rosnącym znaczeniu nowych technologii w życiu społecznym i gospodarczym. Projekt obejmuje diagnozę stanu obecnego, jego przyczyny, dostępne ścieżki rozwoju oraz propozycje rozwiązań potencjalnych problemów. Podejście interdyscyplinarne pozwoli na pokazanie współzależności między zjawiskami społecznymi oraz sytuacją gospodarczą kraju w kontekście cyfryzacji.

W ramach projektu powstaną publikacje o tematyce związanej z obszarami badawczymi IBS oraz zainteresowaniami naukowymi pracowników Instytutu. Badania planowane w perspektywie bieżącego roku dotyczą w szczególności następujących obszarów:

  • Przemiany uczestnictwa w kulturze pod wpływem nowych technologii – próba zdefiniowania istoty zmian. Czy zwiększona dostępność dóbr kulturalnych przyczynia się do upowszechniania uczestnictwa w kulturze?
  • Cyfryzacja a spójność społeczna – zależność między upowszechnianiem się nowych technologii a wykluczeniem społecznym jest niejednoznaczna. Problemy badawcze w tym obszarze dotyczą z jednej strony zjawiska wykluczenia cyfrowego różnych grup ludności m.in. seniorów, osób ubogich, z drugiej zaś potencjału przełamywania barier społecznych poprzez zastosowanie nowych technologii w edukacji, działaniach partycypacyjnych czy służbie zdrowia.

Projekt własny IBS realizowany w trybie ciągłym w ramach działalności statutowej.

Kontakt:

ibs@ibs.org.pl

Publikacje
2018-06-25 Jak technologia zmienia charakter pracy? Polska na tle UE
autorzy:    / 
Postęp technologiczny sprawia, że charakter pracy zmienia się coraz szybciej. Zadania, które musimy wykonywać w pracy, są inne niż wcześniej i wymagają innych umiejętności. Konsekwencje przyspieszonych zmian w charakterze pracy ponoszą pracodawcy, którzy wprowadzają nowe technologie, oraz pracownicy, którzy muszą się dostosowywać do nowych wymagań w miejscu pracy. Skutki odczuwa również rząd, którego rolą jest z jednej ...
Osoby z IBS
Piotr Lewandowski
prezes zarządu IBS
zobacz więcej
Iga Magda
wiceprezeska zarządu IBS
zobacz więcej
Newsletter
Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content