Kierunki rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w erze cyfryzacji

Czas realizacji: projekt ciągły (od 04.2016)

Celem projektu jest zdefiniowanie różnorodnych wyzwań stojących przed Polską w obliczu przemian globalnych polegających na rosnącym znaczeniu nowych technologii w życiu społecznym i gospodarczym. Projekt obejmuje diagnozę stanu obecnego, jego przyczyny, dostępne ścieżki rozwoju oraz propozycje rozwiązań potencjalnych problemów. Podejście interdyscyplinarne pozwoli na pokazanie współzależności między zjawiskami społecznymi oraz sytuacją gospodarczą kraju w kontekście cyfryzacji.

W ramach projektu powstaną publikacje o tematyce związanej z obszarami badawczymi IBS oraz zainteresowaniami naukowymi pracowników Instytutu. Badania planowane w perspektywie bieżącego roku dotyczą w szczególności następujących obszarów:

  • Przemiany uczestnictwa w kulturze pod wpływem nowych technologii – próba zdefiniowania istoty zmian. Czy zwiększona dostępność dóbr kulturalnych przyczynia się do upowszechniania uczestnictwa w kulturze?
  • Cyfryzacja a spójność społeczna – zależność między upowszechnianiem się nowych technologii a wykluczeniem społecznym jest niejednoznaczna. Problemy badawcze w tym obszarze dotyczą z jednej strony zjawiska wykluczenia cyfrowego różnych grup ludności m.in. seniorów, osób ubogich, z drugiej zaś potencjału przełamywania barier społecznych poprzez zastosowanie nowych technologii w edukacji, działaniach partycypacyjnych czy służbie zdrowia.

Projekt własny IBS realizowany w trybie ciągłym w ramach działalności statutowej.

Kontakt:

ibs@ibs.org.pl

Publikacje
2018-06-25 Jak technologia zmienia charakter pracy? Polska na tle UE
autorzy:    / 
Postęp technologiczny sprawia, że charakter pracy zmienia się coraz szybciej. Zadania, które musimy wykonywać w pracy, są inne niż wcześniej i wymagają innych umiejętności. Konsekwencje przyspieszonych zmian w charakterze pracy ponoszą pracodawcy, którzy wprowadzają nowe technologie, oraz pracownicy, którzy muszą się dostosowywać do nowych wymagań w miejscu pracy. Skutki odczuwa również rząd, którego rolą jest z jednej ...
Osoby z IBS
Piotr Lewandowski
prezes zarządu IBS
zobacz więcej
Iga Magda
wiceprezeska zarządu IBS
zobacz więcej
Newsletter
Skip to content