Postęp technologiczny sprawia, że charakter pracy zmienia się coraz szybciej. Zadania, które musimy wykonywać w pracy, są inne niż wcześniej i wymagają innych umiejętności. Konsekwencje przyspieszonych zmian w charakterze pracy ponoszą pracodawcy, którzy wprowadzają nowe technologie, oraz pracownicy, którzy muszą się dostosowywać do nowych wymagań w miejscu pracy. Skutki odczuwa również rząd, którego rolą jest z jednej strony wspieranie absorbcji nowych technologii, a z drugiej łagodzenie negatywnych następstw gwałtownych zmian na rynku pracy. Dlatego ważne jest zrozumienie tego, jak postęp technologiczny wpływa na zmiany w charakterze pracy.

IBS_Policy_Paper_02_2018_pl_cover

słowa kluczowe: struktura zadań w zawodach, rutynizacja, struktura zawodowa, rynek pracy, technologia

kody JEL: , ,

rok wydania: 2018

język : polski, angielski

kategorie tematyczne :

seria wydawnicza : IBS Policy Paper

numer publikacji : 02/2018

ISSN : 2451-4365

dodatkowe informacje: *Dziękuję Wojciechowi Hardemu za pomoc przy opracowaniu wykresów oraz współpracę przy stworzeniu artykułów naukowych będących punktem wyjścia do niniejszego opracowania. Za współpracę przy tych artykułach dziękuję też Romie Keister i Szymonowi Górce. Dziękuję Janowi Rutkowskiemu za pomocne uwagi i komentarze. **Treść niniejszej publikacji wyraża poglądy Autora i niekoniecznie jest tożsama ze stanowiskiem Instytutu Badań Strukturalnych. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. ***Opracowanie własne na podstawie danych liczbowych GUS i Eurostat. GUS ani Eurostat nie ponoszą odpowiedzialności za przedstawione wyniki i wnioski.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:

Kierunki rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w erze cyfryzacji

autorzy:
Piotr Lewandowski

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

wszystkie publikacje