Jak technologia zmienia charakter pracy? Polska na tle UE

25 czerwca 2018
abstrakt:

Postęp technologiczny sprawia, że charakter pracy zmienia się coraz szybciej. Zadania, które musimy wykonywać w pracy, są inne niż wcześniej i wymagają innych umiejętności. Konsekwencje przyspieszonych zmian w charakterze pracy ponoszą pracodawcy, którzy wprowadzają nowe technologie, oraz pracownicy, którzy muszą się dostosowywać do nowych wymagań w miejscu pracy. Skutki odczuwa również rząd, którego rolą jest z jednej strony wspieranie absorbcji nowych technologii, a z drugiej łagodzenie negatywnych następstw gwałtownych zmian na rynku pracy. Dlatego ważne jest zrozumienie tego, jak postęp technologiczny wpływa na zmiany w charakterze pracy.

 
słowa kluczowe: struktura zadań w zawodach, rutynizacja, struktura zawodowa, rynek pracy, technologia
kody JEL: 
rok wydania: 2018
język: polskiangielski
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: IBS Policy Paper
numer publikacji: 02/2018
ISSN: 2451-4365
Dodatkowe informacje:

*Dziękuję Wojciechowi Hardemu za pomoc przy opracowaniu wykresów oraz współpracę przy stworzeniu artykułów naukowych będących punktem wyjścia do niniejszego opracowania. Za współpracę przy tych artykułach dziękuję też Romie Keister i Szymonowi Górce. Dziękuję Janowi Rutkowskiemu za pomocne uwagi i komentarze. **Treść niniejszej publikacji wyraża poglądy Autora i niekoniecznie jest tożsama ze stanowiskiem Instytutu Badań Strukturalnych. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. ***Opracowanie własne na podstawie danych liczbowych GUS i Eurostat. GUS ani Eurostat nie ponoszą odpowiedzialności za przedstawione wyniki i wnioski.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

Skip to content