Jak technologia zmienia charakter pracy? Polska na tle UE

25 czerwca 2018
abstrakt:

Postęp technologiczny sprawia, że charakter pracy zmienia się coraz szybciej. Zadania, które musimy wykonywać w pracy, są inne niż wcześniej i wymagają innych umiejętności. Konsekwencje przyspieszonych zmian w charakterze pracy ponoszą pracodawcy, którzy wprowadzają nowe technologie, oraz pracownicy, którzy muszą się dostosowywać do nowych wymagań w miejscu pracy. Skutki odczuwa również rząd, którego rolą jest z jednej strony wspieranie absorbcji nowych technologii, a z drugiej łagodzenie negatywnych następstw gwałtownych zmian na rynku pracy. Dlatego ważne jest zrozumienie tego, jak postęp technologiczny wpływa na zmiany w charakterze pracy.

 
słowa kluczowe: struktura zadań w zawodach, rutynizacja, struktura zawodowa, rynek pracy, technologia
kody JEL: 
rok wydania: 2018
język: polskiangielski
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: IBS Policy Paper
numer publikacji: 02/2018
ISSN: 2451-4365
Dodatkowe informacje:

*Dziękuję Wojciechowi Hardemu za pomoc przy opracowaniu wykresów oraz współpracę przy stworzeniu artykułów naukowych będących punktem wyjścia do niniejszego opracowania. Za współpracę przy tych artykułach dziękuję też Romie Keister i Szymonowi Górce. Dziękuję Janowi Rutkowskiemu za pomocne uwagi i komentarze. **Treść niniejszej publikacji wyraża poglądy Autora i niekoniecznie jest tożsama ze stanowiskiem Instytutu Badań Strukturalnych. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. ***Opracowanie własne na podstawie danych liczbowych GUS i Eurostat. GUS ani Eurostat nie ponoszą odpowiedzialności za przedstawione wyniki i wnioski.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content