Rynek mieszkaniowy w Polsce i jego wpływ na rynek pracy

Czas realizacji: 12.2018 - 12.2019

Niedostateczna podaż mieszkań w Polsce skutkuje ich ograniczoną dostępnością, potęgowaną przez przestrzenne niedopasowanie podaży mieszkań do popytu. Celem projektu jest przeprowadzanie pogłębionej analizy porównawczej polskiego rynku mieszkaniowego z innymi krajami UE oraz zbadanie wpływu ograniczonej dostępności mieszkań na mobilność przestrzenną pracowników. Analiza, dokonana przy użyciu danych o dochodach i wydatkach gospodarstw domowych, pokazuje wpływ wydatków mieszkaniowych na możliwości emigracji do większych ośrodków miejskich dla różnych grup zawodowych. Dodatkowo, badanie oparte na danych o rynku mieszkaniowym na poziomie powiatów pokazuje zróżnicowanie wpływu tego rynku na bezrobocie pomiędzy regionami Polski.

Wyniki projektu będą opublikowane w „OECD Poland Survey”.

kierownik:
Piotr Lewandowski
analitycy:
Adam Pigoń, Tomasz Świetlik
Kontakt:

ibs@ibs.org.pl

Osoby z IBS
Piotr Lewandowski
prezes zarządu IBS
zobacz więcej
Newsletter
Skip to content