Niedostateczna podaż mieszkań w Polsce skutkuje ich ograniczoną dostępnością, potęgowaną przez przestrzenne niedopasowanie podaży mieszkań do popytu. Celem projektu jest przeprowadzanie pogłębionej analizy porównawczej polskiego rynku mieszkaniowego z innymi krajami UE oraz zbadanie wpływu ograniczonej dostępności mieszkań na mobilność przestrzenną pracowników. Analiza, dokonana przy użyciu danych o dochodach i wydatkach gospodarstw domowych, pokazuje wpływ wydatków mieszkaniowych na możliwości emigracji do większych ośrodków miejskich dla różnych grup zawodowych. Dodatkowo, badanie oparte na danych o rynku mieszkaniowym na poziomie powiatów pokazuje zróżnicowanie wpływu tego rynku na bezrobocie pomiędzy regionami Polski.

 

Wyniki projektu będą opublikowane w „OECD Poland Survey”.

kierownik: Piotr Lewandowski

analitycy: Adam Pigoń, Tomasz Świetlik

kontakt : ibs@ibs.org.pl

osoby z IBS