Celem projektu jest opracowanie strategii transformacji społeczno-ekonomicznej i technologicznej w subregionie konińskim. Odwołując się do pojęcia sprawiedliwej transformacji chcemy zaproponować rozwiązania dla osób i społeczności lokalnych, w których miejsca pracy i dobrostan są zagrożone przez szybkie zmiany jakie zachodzą w górnictwie węgla brunatnego i energetyce. Projekt opiera się na animowaniu współpracy w subregionie: będziemy dążyć do przedstawienia jasnych rekomendacji, możliwych do wdrożenia przez administrację samorządową oraz sektor prywatny.

 

***

Projekt jest finansowany przez Europejską Fundację Klimatyczną.

kierownik projektu: Piotr Lewandowski

koordynator projektu: Aleksander Szpor

ekonomista: Daniel Kiewra

kontakt : aleksander.szpor@ibs.org.pl

osoby z IBS