Transformacja Wielkopolski Wschodniej

25 października 2018
Materiały z seminarium IBS, ECCI (Uniwersytet Edynburski), Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i EU-CONSULT o społeczno-ekonomicznych wyzwaniach transformacji regionów górniczych – Konin, 23 października br.

Celem spotkania pt. „Transformacja Wielkopolski Wschodniej. Ludzie — Gospodarka — Inwestycje” była dyskusja nad możliwymi działaniami ograniczającymi negatywne skutki transformacji w regionie, a także działaniami tworzącymi nowe szanse rozwoju. Punktem wyjścia do dyskusji były prezentacje wyników badań opracowane w Instytucie Badań Strukturalnych oraz na Uniwersytecie Edynburskim. Aleksander Szpor, Daniel Kiewra i Jan Witajewski-Baltvilks z IBS przedstawili scenariusze rozwoju regionu do roku 2050 pod kątem ekonomicznym, społecznym oraz technologicznym. Adam Irvine z Edinburgh Centre for Carbon Innovation przedstawił działania dotyczące 'inteligentnej transformacji’ z perspektywy międzynarodowej.

W trakcie spotkania zostały przeprowadzone trzy bloki warsztatów, w trakcie których przedyskutowaliśmy możliwości działań ograniczających ryzyka związane z realizacją wybranych scenariuszy. Wnioski z warsztatów w postaci planu działań (rekomendacji) zostaną opublikowane jako część raportu IBS. Podczas dwóch bloków warsztatowych został poruszony temat inteligentnych specjalizacji.

Zachęcamy do zapoznania się z głównymi wnioskami i prezentacjami → zobacz.

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content