Transformacja Wielkopolski Wschodniej

davide-ragusa-24118

Konin

rozpoczęcie

zakończenie

Seminarium IBS, ECCI (Uniwersytet Edynburski), Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i EU-CONSULT o społeczno-ekonomicznych wyzwaniach transformacji – Konin, 23 października br.
Wspólnie z Edinburgh Centre for Carbon Innovation (ECCI, Uniwersytet Edynburski), Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz firmą EU-CONSULT (prowadzącą badania na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego) zorganizowaliśmy seminarium pt. "Transformacja Wielkopolski Wschodniej. Ludzie — Gospodarka Inwestycje". Celem spotkania była dyskusja nad możliwymi działaniami ograniczającymi negatywne skutki transformacji w regionie, a także działaniami tworzącymi nowe szanse rozwoju. Punktem wyjścia do dyskusji były prezentacje wyników badań opracowane w Instytucie Badań Strukturalnych oraz na Uniwersytecie Edynburskim. Aleksander Szpor, Daniel Kiewra i Jan Witajewski-Baltvilks z IBS przedstawili scenariusze rozwoju regionu w średnim i długim okresie pod kątem ekonomicznym, społecznym oraz technologicznym. Adam Irvine z Edinburgh Centre for Carbon Innovation przedstawił działania dotyczące 'inteligentnej transformacji' z perspektywy międzynarodowej.   Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami:
Inteligentna specjalizacja - warsztaty EU-CONSULT i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
W trakcie spotkania zostały przeprowadzone trzy bloki warsztatów. Firma EU-CONSULT, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, przeprowadziła blok warsztatowy na temat inteligentnych specjalizacji subregionu konińskiego w podziale na przedstawicieli samorządów oraz przedstawicieli nauki, biznesu i NGO. Na początku spotkania Elizabeth Duda i Michał Ptaszyński z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przedstawili główne zagadnienia związane z tematem inteligentnej specjalizacji oraz nowe technologie dla jej rozwoju.   Prezentacje:
'Inteligentna transformacja' - zestaw narzędzi
Vladimir Cvijanović (EFIS - European Future Innovation System Centre)  przeprowadził drugi blok warsztatów na temat inteligentnej transformacji. Między innymi pokazał internetową platformę "Online S3 Platform" służącą do tworzenia, monitorowania i aktualizacji strategi dotyczącej inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym i regionalnym (→ zobacz prezentację w języku angielskim).
Optymalny scenariusz transformacji Wielkopolski Wschodniej - dyskusja IBS
Podczas ostatniego bloku warsztatów, Aleksander Szpor z IBS moderował dyskusję na temat optymalnego scenariusza transformacji w Wielkopolsce Wschodniej. Wnioski z warsztatów w postaci planu działań (rekomendacji) zostaną opublikowane jako część raportu IBS przygotowywanego w ramach projektu „Transformacja energetyczna w subregionie konińskim”.
Organizatorzy

Instytut Badań Strukturalnych

Edinburgh Centre for Carbon Innovation (Uniwersytet Edynburski)

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

EU-CONSULT

loga_IBS_EU_Consult_ECCI_KIC_UMWW

Zdjęcia

Zdjęcia: Krzysztof Gutta

 
wszystkie wydarzenia