Transformacja Wielkopolski Wschodniej

25 października 2018
Miejsce
Konin
Rozpoczęcie
2018-10-23 / 10:00
Zakończenie
2018-10-23 / 16:00
Seminarium IBS, ECCI (Uniwersytet Edynburski), Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i EU-CONSULT o społeczno-ekonomicznych wyzwaniach transformacji – Konin, 23 października br.

Wspólnie z Edinburgh Centre for Carbon Innovation (ECCI, Uniwersytet Edynburski), Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz firmą EU-CONSULT (prowadzącą badania na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego) zorganizowaliśmy seminarium pt. „Transformacja Wielkopolski Wschodniej. Ludzie — Gospodarka  Inwestycje”. Celem spotkania była dyskusja nad możliwymi działaniami ograniczającymi negatywne skutki transformacji w regionie, a także działaniami tworzącymi nowe szanse rozwoju. Punktem wyjścia do dyskusji były prezentacje wyników badań opracowane w Instytucie Badań Strukturalnych oraz na Uniwersytecie Edynburskim. Aleksander Szpor, Daniel Kiewra i Jan Witajewski-Baltvilks z IBS przedstawili scenariusze rozwoju regionu w średnim i długim okresie pod kątem ekonomicznym, społecznym oraz technologicznym. Adam Irvine z Edinburgh Centre for Carbon Innovation przedstawił działania dotyczące 'inteligentnej transformacji’ z perspektywy międzynarodowej.   Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami:

Inteligentna specjalizacja – warsztaty EU-CONSULT i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

W trakcie spotkania zostały przeprowadzone trzy bloki warsztatów. Firma EU-CONSULT, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, przeprowadziła blok warsztatowy na temat inteligentnych specjalizacji subregionu konińskiego w podziale na przedstawicieli samorządów oraz przedstawicieli nauki, biznesu i NGO. Na początku spotkania Elizabeth Duda i Michał Ptaszyński z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przedstawili główne zagadnienia związane z tematem inteligentnej specjalizacji oraz nowe technologie dla jej rozwoju.   Prezentacje:

’Inteligentna transformacja’ – zestaw narzędzi

Vladimir Cvijanović (EFIS – European Future Innovation System Centre)  przeprowadził drugi blok warsztatów na temat inteligentnej transformacji. Między innymi pokazał internetową platformę „Online S3 Platform” służącą do tworzenia, monitorowania i aktualizacji strategi dotyczącej inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym i regionalnym (→ zobacz prezentację w języku angielskim).

Optymalny scenariusz transformacji Wielkopolski Wschodniej – dyskusja IBS

Podczas ostatniego bloku warsztatów, Aleksander Szpor z IBS moderował dyskusję na temat optymalnego scenariusza transformacji w Wielkopolsce Wschodniej. Wnioski z warsztatów w postaci planu działań (rekomendacji) zostaną opublikowane jako część raportu IBS przygotowywanego w ramach projektu „Transformacja energetyczna w subregionie konińskim”.

Organizatorzy

Instytut Badań Strukturalnych

Edinburgh Centre for Carbon Innovation (Uniwersytet Edynburski)

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

EU-CONSULT

Zdjęcia

Newsletter
Skip to content