Wpływ zmian w OFE wprowadzonych ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych – na finanse publiczne w krótkiej i długiej perspektywie

Czas realizacji: 01.2014

Celem projektu była ocena skutków Ustawy z 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, która w znacznym stopniu zmieniała zasady funkcjonowania polskiego systemu emerytalnego. Skupiono się na wpływie Ustawy na stan finansów  publicznych. W szczególności, podjęto próbę odpowiedzi na dwa pytania: czy przyspieszony tryb wprowadzenia reformy systemu emerytalnego był konieczny ze względu na ryzyko załamania się finansów publicznych w krótkim okresie, oraz czy zmiany te rzeczywiście poprawiają stan finansów publicznych w długim okresie.

Ekspertyza została wykonana na zlecenie Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.

wykonawca:
Piotr Lewandowski
wykonawca:
Jan Baran
wykonawca:
Karol Pogorzelski
Kontakt:

piotr.lewandowski@ibs.org.pl

Osoby z IBS
Piotr Lewandowski
prezes zarządu IBS
zobacz więcej
Newsletter
Skip to content