Struktura zadań zawodowych w krajach o różnych poziomach rozwoju

Czas realizacji: 07.2019 - 03.2020

W ostatnich latach gwałtownie wzrosło zainteresowanie tym, w jaki sposób nowe technologie kształtują charakter pracy. Ekonomiści często sięgają po analizę zmian w zadaniach zawodowych celem zrozumienia, w jaki sposób te procesy kształtują sytuację na rynkach pracy. W tym projekcie opracowujemy metodologię szacowania struktury zadań zawodowych w krajach na różnych poziomach rozwoju. Wykorzystujemy wyniki wcześniejszych prac badawczych Piotra Lewandowskiego, Alberta Park, Wojciecha Hardy’ego i Yang Du do stworzenia modeli ekonometrycznych służących oszacowaniu struktury zadań zawodowych w ponad 100 krajach świata.
Rezultaty projektu – artykuł naukowy oraz baza danych, zostaną wykorzystana przez badaczy UNU WIDER w przygotowywanej publikacji na temat nierówności i zmian strukturalnych w krajach o niskim i średnim poziomie dochodu.

W tym projekcie współpracujemy z Albertem Parkiem (IEMS HKUST) i Simone Schotte (UNU WIDER).

Piotr Lewandowski dołączył także do sieci badawczej WIDER jako Non-Resident Senior Research Fellow.

Projekt dla UNU-WIDER.

Kontakt:

piotr.lewandowski@ibs.org.pl

Publikacje
2022-11-28 Globalna dywergencja pracy rutynowej i nierutynowej
autorzy:    /   /   / 
Identyfikujemy nowe stylizowane fakty dotyczące globalnej ewolucji i rozkładu prac rutynowych i nierutynowych, podważając powszechne założenie, że zadania w konkretnych zawodach są identyczne na całym świecie. Łączymy dane ankietowe i regresje, aby obliczyć intensywność zadań rutynowych w poszczególnych zawodach w danym kraju. Nasza próba obejmuje 87 krajów zatrudniających ponad 2,5 miliarda pracowników, co odpowiada 75% ...
Osoby z IBS
Piotr Lewandowski
prezes zarządu IBS
zobacz więcej
Newsletter
Skip to content