W ostatnich latach gwałtownie wzrosło zainteresowanie tym, w jaki sposób nowe technologie kształtują charakter pracy. Ekonomiści często sięgają po analizę zmian w zadaniach zawodowych celem zrozumienia, w jaki sposób te procesy kształtują sytuację na rynkach pracy. W tym projekcie opracowujemy metodologię szacowania struktury zadań zawodowych w krajach na różnych poziomach rozwoju. Wykorzystujemy wyniki wcześniejszych prac badawczych Piotra Lewandowskiego, Alberta Park, Wojciecha Hardy'ego i Yang Du do stworzenia modeli ekonometrycznych służących oszacowaniu struktury zadań zawodowych w ponad 100 krajach świata.
Rezultaty projektu - artykuł naukowy oraz baza danych, zostaną wykorzystana przez badaczy UNU WIDER w przygotowywanej publikacji na temat nierówności i zmian strukturalnych w krajach o niskim i średnim poziomie dochodu.

W tym projekcie współpracujemy z Albertem Parkiem (IEMS HKUST) i Simone Schotte (UNU WIDER).

Piotr Lewandowski dołączył także do sieci badawczej WIDER jako Non-Resident Senior Research Fellow.

 

Projekt dla UNU-WIDER.

główny badacz: Piotr Lewandowski

kontakt : piotr.lewandowski@ibs.org.pl

osoby z IBS