Globalna dywergencja pracy rutynowej i nierutynowej

28 listopada 2022
abstrakt:

Identyfikujemy nowe stylizowane fakty dotyczące globalnej ewolucji i rozkładu prac rutynowych i nierutynowych, podważając powszechne założenie, że zadania w konkretnych zawodach są identyczne na całym świecie. Łączymy dane ankietowe i regresje, aby obliczyć intensywność zadań rutynowych w poszczególnych zawodach w danym kraju. Nasza próba obejmuje 87 krajów zatrudniających ponad 2,5 miliarda pracowników, co odpowiada 75% globalnego zatrudnienia. W latach 2000-2017 odejście od pracy rutynowej było znacznie wolniejsze w krajach o niskim lub średnim poziomie dochodu niż w krajach o wysokim poziomie dochodu. Pogłębiało to różnice w charakterze pracy między krajami o wysokim poziomie dochodu a resztą świata. Kraje o niskim i średnim poziomie dochodu pozostały dominującym dostawcą pracy rutynowej. Ignorowanie międzynarodowych różnic w zadaniach zawodowych specyficznych dla danego zawodu prowadzi do znacznego niedoszacowania roli zadań rutynowych w krajach słabiej rozwiniętych.

słowa kluczowe: derutynizacja, praca, zadania zawodowe, umiejętności
kody JEL: 
rok wydania: 2022
język: angielski
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 08/2022
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

Dziękujemy Adamowi Bielskiemu i Karolowi Madoniowi za pomoc w realizacji badania. Dziękujemy także uczestnikom konferencji LISER-IAB Conference on Digital Transformation and the Future of Work za cenne uwagi. Dziękujemy za wsparcie UNU-WIDER oraz Hong Kong Research Grants Council General Research Fund [16504217]. Badanie zostało pierwotnie opublikowane w ramach projektu UNU-WIDER The changing nature of work and inequality, który jest częścią większego projektu badawczego Inequalities – measurement, implications, and influencing change; i ukazuje się za wiedzą UNU-WIDER, Helsinki. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Wszelkie błędy są nasze

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

HKUST Institute for Emerging Market Studies, Hong Kong

UNU-WIDER, Helsinki

Skip to content