Projekty bieżące
Sun4All
Celem projektu jest wsparcie techniczne wdrożenia rozwiązań projektu Sun4All w Warszawie. Przygotujemy rekomendacje dotyczące pilotażowego wykorzystania energii słonecznej do ograniczenia kosztów zużycia energii elektrycznej w warszawskich budynkach wielorodzinnych
Wsparcie ambitnych i skutecznych Krajowych Planów na rzecz Energii i Klimatu w Europie Środkowo-Wschodniej
Celem projektu jest ulepszenie polityki klimatyczno-energetycznej w Bułgarii, Chorwacji, Polsce i Rumunii. Jego misją jest zwiększenie ambicji tych krajów zgodnie z planami Unii Europejskiej dotyczącymi osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.
Normy społeczne a postrzeganie pracowników korzystających z elastycznej organizacji pracy
Celem projektu jest zbadanie, czy pracownicy korzystający z elastycznej organizacji pracy są negatywnie oceniani przez współpracowników. Elastyczna organizacja pracy, która pozwala pracownikom decydować, gdzie i kiedy pracują, często przedstawiana jest jako rozwiązanie, które pomaga rodzicom łączyć obowiązki zawodowe z domowymi. Istnieje jednak druga strona medalu.
GDPoweR – Wykorzystanie danych pracowniczych do negocjacji i monitoringu układów zbiorowych w gospodarce platformowej
Celem projektu jest wzmocnienie dialogu społecznego w gospodarce platformowej. Badacze będą analizować strategie wykorzystywane przez pracowników platformowych, aktywistów, związkowców i pracodawców w negocjacjach dotyczących wynagrodzeń i warunków pracy.
CARE – Neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla i przystępne cenowo modernizacje dla wszystkich potrzebujących
Celem projektu jest opracowanie sekwencji modernizacji i renowacji budynków komunalnych w mieście w oparciu o dane administracyjne, które pozwolą możliwie najlepiej wyważyć cele społeczne i środowiskowe.
Zależności między elastycznością czasu pracy, podziałem pracy w gospodarstwie domowym i wypaleniem rodzicielskim
Celem projektu jest określenie, w jaki sposób praca zarobkowa i niepłatna są ze sobą łączone w świetle dostępności elastycznych form zatrudnienia.
Skip to content