Projekty zakończone
Identyfikacja grup społecznych i podmiotów dotkniętych zjawiskiem ubóstwa energetycznego oraz wykluczenia transportowego i dobór strategii ich wsparcia
Celem projektu było usystematyzowanie dostępnych danych na temat grup społecznych i podmiotów wrażliwych na ceny energii i paliw, w kontekście przygotowanego Społecznego Funduszu Klimatycznego.
Mapowanie firm i pracowników pośrednio dotkniętych zamknięciem kopalni
Celem projektu jest opracowanie charakterystyki osób pracujących w sektorze górniczym i okołogórniczym wraz ze zmapowaniem bezpośrednich dostawców górnictwa na Górnym Śląsku, Wielkopolsce oraz Dolnym Śląsku.
Zaangażowany tata od początku!
IBS razem z fundacją Share the Care realizuje projekt badań i warsztatów w szkołach rodzenia dla par..
Zatrudnienie i wynagrodzenia w sektorze publicznym
Celem projektu jest opisanie historycznych zmian w funduszu wynagrodzeń w sektorze publicznych oraz identyfikacja czynników, które mogą wpływać na jego zmiany w przyszłości.
Kierunki Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji i Rozwoju dla Województwa Śląskiego
Celem projektu jest wsparcie interesariuszy w województwie śląskim w przygotowaniu dokumentów strategicznych mających na celu zaplanowanie przejścia gospodarki regionu w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie.
Ubóstwo energetyczne a zdrowie
Celem projektu jest oszacowanie zależności pomiędzy ubóstwem energetycznym i zdrowiem. Wykorzystamy do tego badanie terenowe w Tychach i Rudzie Śląskiej. Nasz projekt jako jeden z pierwszych w Polsce połączy dane na temat zdrowia oraz wykorzystania energii w gospodarstwach domowych.
Skip to content