Projekty zakończone
Identyfikacja grup społecznych i podmiotów dotkniętych zjawiskiem ubóstwa energetycznego oraz wykluczenia transportowego i dobór strategii ich wsparcia
Celem projektu było usystematyzowanie dostępnych danych na temat grup społecznych i podmiotów wrażliwych na ceny energii i paliw, w kontekście przygotowanego Społecznego Funduszu Klimatycznego.
Mapowanie firm i pracowników pośrednio dotkniętych zamknięciem kopalni
Celem projektu jest opracowanie charakterystyki osób pracujących w sektorze górniczym i okołogórniczym wraz ze zmapowaniem bezpośrednich dostawców górnictwa na Górnym Śląsku, Wielkopolsce oraz Dolnym Śląsku.
Zaangażowany tata od początku!
IBS razem z fundacją Share the Care realizuje projekt badań i warsztatów w szkołach rodzenia dla par..
Kierunki Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji i Rozwoju dla Województwa Śląskiego
Celem projektu jest wsparcie interesariuszy w województwie śląskim w przygotowaniu dokumentów strategicznych mających na celu zaplanowanie przejścia gospodarki regionu w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie.
Ubóstwo energetyczne a zdrowie
Celem projektu jest oszacowanie zależności pomiędzy ubóstwem energetycznym i zdrowiem. Wykorzystamy do tego badanie terenowe w Tychach i Rudzie Śląskiej. Nasz projekt jako jeden z pierwszych w Polsce połączy dane na temat zdrowia oraz wykorzystania energii w gospodarstwach domowych.
Rynek pracy w województwie śląskim i neutralność klimatyczna w 2050 r.
Celem projektu jest oszacowanie wpływu osiągnięcia neutralności klimatycznej na rynek pracy w województwie śląskim. Sprawiedliwa transformacja Śląska jest kluczowa dla ograniczenia emisji w sektorze energetycznym i zminimalizowania społecznych kosztów tego procesu.
Skip to content