Identyfikacja grup społecznych i podmiotów dotkniętych zjawiskiem ubóstwa energetycznego oraz wykluczenia transportowego i dobór strategii ich wsparcia

Czas realizacji: 10.2022 - 12.2022

Celem projektu było usystematyzowanie dostępnych danych na temat grup społecznych i podmiotów wrażliwych na ceny energii i paliw, w kontekście przygotowanego Społecznego Funduszu Klimatycznego.

W projekcie opracowaliśmy charakterystyki gospodarstw domowych narażonych na:
(1) ubóstwo energetyczne,
(2) wykluczenie transportowe,
(3) mikro-firm eksponowanych na wzrost cen energii.

Zaproponowaliśmy także rekomendacje społecznie sprawiedliwych działań, wspierających transformację energetyczną.

 * * *

Projekt został zrealizowany dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska
(nr umowy: DFE-VI-12/2022)

Osoby z IBS
Newsletter
Skip to content