Sun4All

Czas realizacji: 12.2023 – 06.2024

Głównym celem projektu jest wsparcie techniczne wdrożenia rozwiązań projektu Sun4All w Warszawie. Przygotujemy rekomendacje dotyczące pilotażowego wykorzystania energii słonecznej do ograniczenia kosztów zużycia energii elektrycznej w warszawskich budynkach wielorodzinnych na podstawie modeli testowanych w czterech miastach (Almada, Barcelona, Cœur de Savoie, Rzym). Zleceniodawcą projektu jest ICLEI Europe.

W projekcie Sun4All:

  • określimy potencjał wdrożenia fotowoltaiki w spółdzielczych i komunalnych budynkach wielorodzinnych w Warszawie
  • wskażemy korzyści i bariery wdrożenia wybranych rozwiązań projektu Sun4All
  • zidentyfikujemy optymalne sposoby rozliczania lokalnych społeczności energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób w ubóstwie energetycznym.

Partnerami projektu są ICLEI Europe, Urząd Miasta Warszawa

* * *

Projekt Sun4ALL jest finansowany ze środków programu Horyzont 2020.

kierownik projektu:
Joanna Mazurkiewicz
analityk:
Jan Frankowski
researcherka:
Aleksandra Prusak
ekonomista:
Jakub Sokołowski
Partnerzy

    

 

Newsletter
Skip to content