Projekty bieżące
Zależności między elastycznością czasu pracy, podziałem pracy w gospodarstwie domowym i wypaleniem rodzicielskim
Celem projektu jest określenie, w jaki sposób praca zarobkowa i niepłatna są ze sobą łączone w świetle dostępności elastycznych form zatrudnienia.
Wpływ automatyzacji na nierówności płacowe w Europie
Celem projektu jest odpowiedź na dwa podstawowe pytania: jak wzrost robotyzacji w przemyśle wpływa na nierówności płacowe oraz czy wpływ robotyzacji przemysłu na płace różni się między krajami?
Zależności między pracą z domu, jakością pracy i dobrostanem psychicznym
Celem projektu jest zbadanie związku między pracą z domu a jakością pracy i dobrostanem psychicznym pracowników.
Ubóstwo energetyczne kobiet w Polsce
Głównym celem projektu jest rozpoznanie wzorców ubóstwa energetycznego wśród kobiet w Polsce. Wyniki projektu pozwolą na skuteczniejsze projektowanie i wdrażanie polityki publicznej ograniczającej skalę ubóstwa energetycznego.
Paths2Incude – Integracja na europejskich rynkach pracy osób w trudnej sytuacji
Celem projektu Paths2Include jest zrozumienie różnych form dyskryminacji na rynku pracy oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy.
WeLaR – Systemy zabezpieczenia społecznego i polityki rynku pracy zwiększające odporność na kryzysy gospodarcze i społeczne w Europie.
Celem projektu jest przedstawienie propozycji tworzenia polityk opieki społecznej i rynku pracy, które będą odpowiedzią na zmiany zachodzące pod wpływem megatrendów - cyfryzacji, globalizacji, zmian klimatycznych i zmian demograficznych - na rynkach pracy i w systemach państw opiekuńczych w Europie.
Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content