Projekty bieżące
Zależności między pracą z domu, jakością pracy i dobrostanem psychicznym
Celem projektu jest zbadanie związku między pracą z domu a jakością pracy i dobrostanem psychicznym pracowników.
Ubóstwo energetyczne kobiet w Polsce
Głównym celem projektu jest rozpoznanie wzorców ubóstwa energetycznego wśród kobiet w Polsce. Wyniki projektu pozwolą na skuteczniejsze projektowanie i wdrażanie polityki publicznej ograniczającej skalę ubóstwa energetycznego.
Paths2Incude – Integracja na europejskich rynkach pracy osób w trudnej sytuacji
Celem projektu Paths2Include jest zrozumienie różnych form dyskryminacji na rynku pracy oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy.
WeLaR – Systemy zabezpieczenia społecznego i polityki rynku pracy zwiększające odporność na kryzysy gospodarcze i społeczne w Europie.
Celem projektu jest przedstawienie propozycji tworzenia polityk opieki społecznej i rynku pracy, które będą odpowiedzią na zmiany zachodzące pod wpływem megatrendów - cyfryzacji, globalizacji, zmian klimatycznych i zmian demograficznych - na rynkach pracy i w systemach państw opiekuńczych w Europie.
GeNLaMO – Normy społeczne a sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy.
Celem projektu jest wypełnienie luki w wiedzy i przeanalizowanie związku pomiędzy normami społecznymi a decyzjami dotyczącymi uczestnictwa w rynku pracy i opieką nad dziećmi, czyli sytuacji kobiet i mężczyzn w tym zakresie.
ENBLOC – Transformacja energetyczna postsocjalistycznych spółdzielni mieszkaniowych
Celem projektu jest ocena zdolności adaptacji spółdzielni mieszkaniowych do transformacji energetycznej w Polsce i w Czechach.
Skip to content