Normy społeczne a postrzeganie pracowników korzystających z elastycznej organizacji pracy

Czas realizacji: 01.2024 - 12.2025

Celem projektu jest zbadanie, czy pracownicy korzystający z elastycznej organizacji pracy są negatywnie oceniani przez współpracowników. Elastyczna organizacja pracy, która pozwala pracownikom decydować, gdzie i kiedy pracują, często przedstawiana jest jako rozwiązanie, które pomaga rodzicom łączyć obowiązki zawodowe z domowymi. Istnieje jednak druga strona medalu. Pracownicy korzystający z elastycznej organizacji pracy mogą być postrzegani przez współpracowników jako mniej zaangażowani i mniej efektywni. Może to prowadzić do niższych zarobków oraz gorszych możliwości awansu i rozwoju zawodowego.

Ponadto sprawdzimy:

  • czy mężczyźni korzystający z elastycznej organizacji pracy są postrzegani inaczej niż kobiety,
  • czy na ocenę mają wpływ stereotypy dotyczące roli kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Przeprowadzimy badanie ankietowe, w którym uczestnicy będą oceniać fikcyjnych pracowników korzystających z elastycznej organizacji pracy. Badanie to może dostarczyć decydentom informacji na temat korzyści, wyzwań i skutków związanych z elastyczną organizacją pracy. Jest to szczególne istotne w kontekście wprowadzonej ostatnio w życie dyrektywy unijnej „work-life balance”, która kładzie nacisk na upowszechnianie tej formy pracy.

* * *

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.
Nr umowy: UMO-2023/49/N/HS4/03390. Nr projektu: 2023/49/N/HS4/03390

kierownik projektu:
Mateusz Smoter
opiekun projektu:
Iga Magda
Osoby z IBS
Newsletter
Skip to content