Wsparcie ambitnych i skutecznych Krajowych Planów na rzecz Energii i Klimatu w Europie Środkowo-Wschodniej

Czas realizacji: 01.2024 – 01.2026

Celem projektu jest ulepszenie polityki klimatyczno-energetycznej w Bułgarii, Chorwacji, Polsce i Rumunii. Jego misją jest zwiększenie ambicji tych krajów zgodnie z planami Unii Europejskiej dotyczącymi osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Projekt ma odpowiadać na kluczowe wyzwania w Bułgarii, Chorwacji, Polsce i Rumunii, takie jak ubóstwo energetyczne, bezpieczeństwo energetyczne i klimatyczne oraz akceptacja społeczna dla transformacji energetycznej.

Instytut Badań Strukturalnych (IBS) zajmie się integracją preferencji społecznych z polityką klimatyczno-energetyczną. Kluczowe działania IBS w ramach projektu obejmują:

  • Opracowanie metodologii eksperymentu wyboru dyskretnego, koncentrującego się na ocenie preferencji wobec polityki klimatyczno-energetycznej.
  • Modelowanie ekonometryczne w celu oceny preferencji dla różnych opcji politycznych. Ta analiza umożliwi zintegrować preferencje z rozwojem polityki klimatyczno-energetycznej w Bułgarii, Chorwacji, Polsce i Rumunii oraz pomoże tym krajom w zrozumieniu preferencji społecznych wobec transformacji energetycznej.

Rola IBS jest kluczowa w zakresie integracji preferencji społecznych z polityką publiczną. Sam projekt koncentruje się na tworzeniu wiedzy, która będzie podstawą dla ulepszenia Krajowych Planów na rzecz Energii i Klimatu (NECPs). Projekt ma na celu zwiększenie skuteczności NECPs poprzez oceny porównawcze i wspieranie dialogu wielostronnego z udziałem decydentów, społeczeństwa obywatelskiego i biznesu. Projekt umożliwi zmianę NECP-ów w kierunku tworzenia bardziej zrównoważonych systemów energetycznych, zwiększając bezpieczeństwo energetyczne i sprawiedliwość społeczną. Dodatkowo pozwoli zmniejszyć zależność od nieodnawialnych źródeł energii. W ten sposób kraje Europy Środkowo-Wschodniej mogą lepiej dostosować się do celów UE w zakresie energii i klimatu.

* * *

Projekt sfinansowany w ramach
Europejskiej Inicjatywy Ochrony Klimatu (EUKI).

Kierownik projektu:
Jakub Sokołowski
Analityk:
Jan Frankowski
Ekonomistka:
Joanna Mazurkiewicz
Analityczka:
Aleksandra Prusak
Kontakt:

jakub.sokolowski@ibs.org.pl

Partnerzy

Uniwersytet w Zagrzebiu                                                                         EPG                                                     Centrum Studiów nad Demokracją

Newsletter
Skip to content