Projekty bieżące
Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o Prawach Osób Niepełnosprawnych
Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz IBS, Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami, Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Warszawski, Szkołą Główną Handlową w Warszawie.
Untangled
Celem projektu Untangled jest badanie wpływu globalizacji, zmian technologicznych i zmian demograficznych na rynki pracy w Unii Europejskiej, identyfikacja grup najbardziej zagrożonych nadchodzącymi zmianami oraz rekomendacja odpowiednich rozwiązań.
TIPPING+
Celem projektu TIPPING+ jest identyfikacja kluczowych procesów i wydarzeń prowadzących do transformacji energetycznej w regionach zależnych od węgla, zbadanie reakcji regionalnych systemów społeczno-ekonomicznych na tę transformację oraz ocena wpływu tych zmian na wzrost populizmu i nastawień antydemokratycznych.
Efekt dochodowy a decyzje gospodarstw domowych o podaży pracy – podejście quasi-eksperymentalne
Celem projektu jest uzyskanie nowych empirycznych wyników dotyczących roli efektu dochodowego w podejmowaniu decyzji o podaży pracy przez gospodarstwa domowe. Wprowadzenie świadczenia na dziecko w Polsce (program Rodzina 500+) umożliwia identyfikację efektu dochodowego ze względu na unikalną konstrukcję programu.
„Włącz się” – program hiszpańskiej Fundacji „la Caixa”
Program aktywizacji zawodowej osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej opierający się na współpracy zaangażowanych społecznie firm oraz organizacji pozarządowych.
Kierunki rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w erze cyfryzacji
Celem projektu jest zdefiniowanie różnorodnych wyzwań stojących przed Polską w obliczu przemian globalnych polegających na rosnącym znaczeniu nowych technologii w życiu społecznym i gospodarczym.
Skip to content