Projekty bieżące
TIPPING+
Celem projektu TIPPING+ jest identyfikacja kluczowych procesów i wydarzeń prowadzących do transformacji energetycznej w regionach zależnych od węgla, zbadanie reakcji regionalnych systemów społeczno-ekonomicznych na tę transformację oraz ocena wpływu tych zmian na wzrost populizmu i nastawień antydemokratycznych.
Efekt dochodowy a decyzje gospodarstw domowych o podaży pracy – podejście quasi-eksperymentalne
Celem projektu jest uzyskanie nowych empirycznych wyników dotyczących roli efektu dochodowego w podejmowaniu decyzji o podaży pracy przez gospodarstwa domowe. Wprowadzenie świadczenia na dziecko w Polsce (program Rodzina 500+) umożliwia identyfikację efektu dochodowego ze względu na unikalną konstrukcję programu.
„Włącz się” – program hiszpańskiej Fundacji „la Caixa”
Program aktywizacji zawodowej osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej opierający się na współpracy zaangażowanych społecznie firm oraz organizacji pozarządowych.
Kierunki rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w erze cyfryzacji
Celem projektu jest zdefiniowanie różnorodnych wyzwań stojących przed Polską w obliczu przemian globalnych polegających na rosnącym znaczeniu nowych technologii w życiu społecznym i gospodarczym.
Ubóstwo energetyczne
Celem projektu jest pokazanie czynników wpływających na zjawisko ubóstwa energetycznego w Polsce oraz identyfikacja skutecznych instrumentów polityki społecznej przeciwdziałających temu problemowi.
Jobs and Development: Creating Multi-Disciplinary Solutions
Celem programu jest przyczynienie się do powstania interdyscyplinarnych rozwiązań dla wyzwań związanych z miejscami pracy na całym świecie…
Skip to content