Projekty bieżące
ENBLOC – Transformacja energetyczna postsocjalistycznych spółdzielni mieszkaniowych
Celem projektu jest ocena zdolności adaptacji spółdzielni mieszkaniowych do transformacji energetycznej w Polsce i w Czechach.
Elastyczność wymiaru czasu pracy a podaż pracy osób starszych
Celem projektu jest próba wyjaśnienia, dlaczego przedsiębiorstwa nie chcą zatrudniać pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy i jak wpływa to na podaż pracy osób starszych.
Mechanizmy akceptacji opłat środowiskowych w Polsce
Celem projektu jest ocena preferencji mieszkańców Polski w zakresie akceptacji i redystrybucji opłat środowiskowych.
Efekty dystrybucyjne opodatkowania emisji w Europie Środkowej i Wschodniej
W projekcie badamy wpływ rosnących kosztów emisji dwutlenku węgla w UE na grupy, które są szczególnie wrażliwe na wzrost cen energii. Projekt koncentruje się na czterech państwach członkowskich UE (Bułgaria, Węgry, Polska i Rumunia) – z wyższym niż średnia UE poziomem zależności od paliw kopalnych i wyższym niż średnia UE poziomem ubóstwa energetycznego
Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o Prawach Osób Niepełnosprawnych
Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz IBS, Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami, Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Warszawski, Szkołą Główną Handlową w Warszawie.
Untangled
Celem projektu Untangled jest badanie wpływu globalizacji, zmian technologicznych i zmian demograficznych na rynki pracy w Unii Europejskiej, identyfikacja grup najbardziej zagrożonych nadchodzącymi zmianami oraz rekomendacja odpowiednich rozwiązań.
Skip to content