GeNLaMO – Normy społeczne a sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Czas realizacji: 07. 2022 - 06. 2025

Celem projektu jest przeanalizowanie związku pomiędzy normami społecznymi a decyzjami dotyczącymi uczestnictwa w rynku pracy i opieką nad dziećmi, czyli jak kształtuje się sytuacja kobiet i mężczyzn w tym zakresie.

  • Zbadamy, kiedy normy społeczne odgrywają istotną rolę w tym zakresie i dla jakich grup ludzi. Przyjrzymy się w szczególności gospodarstwom domowym, żeby zobaczyć, czyje przekonania dotyczące ról męskich i kobiecych, odgrywają ważniejszą rolę w podejmowaniu decyzji dotyczących aktywności zawodowej kobiet.
  • Zbadamy, jak normy społeczne wpływają na decyzje partnerów dotyczące urlopów rodzicielskich oraz jak urlopy te wpływają na sytuację na rynku pracy osób, które zdecydują się z nich skorzystać.
  • Przeanalizujemy również, w jakich sytuacjach kobiety i mężczyźni podejmują działania zgodne z deklarowanymi przez siebie normami, a kiedy działania te stoją z nimi w sprzeczności.

Wykorzystamy różne zbiory danych oraz techniki i metody ekonometryczne, w tym quasi-eksperyment i eksperyment, żeby przeanalizować to zjawisko w Polsce i Niemczech. Oba kraje dzielą wspólne doświadczenia z ideologią socjalistyczną, która zachęcała kobiety do pracy zawodowej poza domem. W rezultacie, zarówno w NRD, jak i w Polsce, wskaźnik aktywności zawodowej kobiet wzrósł. Polska jednak, podobnie jak część krajów Europy Środkowej i Wschodniej, cechuje się bardziej tradycyjnymi postawami wobec roli kobiet na rynku pracy niż Niemcy. W naszych badaniach zwrócimy szczególną uwagę na porównanie międzynarodowe, aby sprawdzić, czy sprzeczności pomiędzy deklarowanymi postawami a działaniami są silniejsze w krajach Europy Środkowej i Wschodniej niż w krajach Europy Zachodniej.

Tradycyjnie mężczyźni byli postrzegani jako ci, którzy pracują poza domem i zapewniają finansowy byt rodzinie, podczas gdy rolą kobiet była opieka nad dziećmi. Choć postawy wobec pracy zawodowej kobiet ulegają zmianie, wiele prac wskazuje, że tradycyjne podziały są głęboko zakorzenione i trwałe. Badacze społeczni coraz więcej uwagi poświęcają analizie, w jaki sposób normy społeczne wpływają na decyzje i działania ludzi w kontekście rynku pracy. Jest to stosunkowo nowy nurt w literaturze ekonomicznej, dlatego wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi, a my podejmujemy wyzwanie by tę lukę częściowo choć wypełnić.

Partnerem projektu jest School of Business & Economics na Freie Universität w Berlinie

 *  *  *

Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu BEETHOVEN CLASSIC 4

(nr rejestracyjny 2020/39/G/HS4/03138 )

Aktualności
Konkurs dla asystenta /asystentki naukowego/ naukowej w międzynarodowym projekcie badawczym
Oferujemy możliwość podjęcia pracy i rozwoju naukowego w ramach w międzynarodowego projektu badawczego „Normy społeczne a sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy”. Termin składania aplikacji 31 października 2023, godz. 16:00.
Stypendium dla asystenta naukowego – rekrutujemy!!!
Poszukujemy doktorantki/doktoranta zainteresowanej/zainteresowanego ekonomią pracy i polityką społeczną, oraz tematyką równości płci, z doświadczeniem w analizach mikroekonomicznych.
Osoby z IBS
Iga Magda
wiceprezeska zarządu IBS
zobacz więcej
Newsletter
Skip to content