Stypendium dla asystenta naukowego – rekrutujemy!!!

17 listopada 2022
Poszukujemy doktorantki/doktoranta zainteresowanej/zainteresowanego ekonomią pracy i polityką społeczną, oraz tematyką równości płci, z doświadczeniem w analizach mikroekonomicznych.

Konkurs na stypendium dla asystenta naukowego w międzynarodowym projekcie badawczym

Normy społeczne a sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy”

Zadania:

  • praca z dużymi zbiorami danych (przygotowanie danych i ich analiza),
  • opracowywanie przeglądów literatury,
  • współpraca przy opracowywaniu artykułów badawczych,
  • prezentacja wyników badań.

Wymagania:

  • doktorant /doktorantka
  • doświadczenie w pracy badawczej (idealnie w ekonomii pracy i/lub mikroekonometrii)
  • doskonała znajomość języka angielskiego
  • dyspozycyjność w wymiarze 30 godzin tygodniowo.

Forma składania ofert: elektroniczna. CV z wyszczególnieniem publikacji, list motywacyjny oraz dokument poświadczający status doktoranta prosimy kierować na adres rekrutacja@ibs.org.pl,
wpisując w temacie „konkurs – stypendium naukowe”. Dodatkowych informacji udzielamy także pod&bnsp;powyższym adresem. Termin składania ofert: 30 listopada 2022, godz. 16:00.

Warunki zatrudnienia. Stypendium przyznawane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019r.
Czas trwania stypendium: 33 miesiące.
Wysokość stypendium: 3500 PLN miesięcznie.
Data rozpoczęcia: styczeń 2023.

Dodatkowe informacje: Projekt badawczy pt. „Normy społeczne a sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy” jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (konkurs NCN Beethoven Classic) na podstawie umowy nr UMO-2020/39/G/HS4/03138. Kandydat zostanie wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z zasadami przyznawania stypendiów przez Narodowe Centrum Nauki (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf)

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 10 grudnia 2022 r. Skontaktujemy się z wybranymi kandydat(k)ami celem umówienia rozmów kwalifikacyjnych.

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content