Konkurs dla asystenta /asystentki naukowego/ naukowej w międzynarodowym projekcie badawczym

18 października 2023
Oferujemy możliwość podjęcia pracy i rozwoju naukowego w ramach w międzynarodowego projektu badawczego „Normy społeczne a sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy”. Termin składania aplikacji 31 października 2023, godz. 16:00.

Konkurs został rozstrzygnięty 8.11.2023r.

Dokument potwierdzający zamknięcie konkursu przedstawiamy w załączeniu do pobrania.

Instytut Badań Strukturalnych zatrudni w procedurze konkursu doktorantkę/doktoranta zainteresowaną/zainteresowanego ekonomią pracy i polityką społeczną, oraz tematyką równości płci, z doświadczeniem w analizach mikroekonomicznych.

Zadania:

 • praca z dużymi zbiorami danych (przygotowanie danych i ich analiza),
 • opracowywanie przeglądów literatury,
 • współpraca przy opracowywaniu artykułów badawczych,
 • prezentacja wyników badań.

Wymagania:

 • doktorant /doktorantka w dziedzinie ekonomii/nauk społecznych
 • doświadczenie w pracy badawczej (idealnie w ekonomii pracy, socjologii i/lub mikro ekonometrii)
 • doskonała znajomość języka angielskiego (C1)
 • dobra znajomość oprogramowania STATA i/lub R
 • dyspozycyjność w wymiarze 15-20 godzin tygodniowo.

Oferujemy:

 • wsparcie w prowadzeniu własnych badań naukowych oraz pisaniu i publikowaniu artykułów naukowych
 • udział w międzynarodowych konferencjach naukowych, nawiązywanie kontaktów z partnerami naukowymi z wiodących ośrodków europejskich
 • elastyczne: godziny pracy oraz możliwość pracy w systemie hybrydowym (z biura i z domu)
 • pakiet benefitów, w tym dofinansowanie opieki medycznej, możliwość skorzystania z karty Multisport,

Forma składania ofert

Elektroniczna. CV z wyszczególnieniem publikacji, list motywacyjny – w języku angielskim oraz dokument poświadczający status doktoranta /doktorantki prosimy kierować na adres rekrutacja@ibs.org.pl, wpisując w temacie „konkurs – normy społeczne”. Dodatkowych informacji udzielamy także pod tym adresem. Termin składania ofert: 31 października 2023, godz. 16:00.

Warunki zatrudnienia

Umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna. Czas trwania umowy: 18 miesięcy. Wysokość wynagrodzenia: 2500 PLN brutto. Data rozpoczęcia:  listopad /grudzień 2023.

Dodatkowe informacje

Projekt badawczy pt. „Normy społeczne a sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy” jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (konkurs NCN Beethoven Classic) na podstawie umowy nr UMO-2020/39/G/HS4/03138. Konkurs zgodny z zasadami przyznawania stypendiów przez Narodowe Centrum Nauki (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf)  wyłoni kandydata na stanowisko.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

do 8 listopada 2023 r. Skontaktujemy się z wybranymi kandydat(k)ami celem umówienia rozmów kwalifikacyjnych.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu w celu realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Fundację Naukową Instytut Badań Strukturalnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Irysowej 18c.”

* Jednocześnie informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Irysowej 18c. Dane zbierane są w celu realizacji procesu rekrutacji osoby na stanowisko asystenta naukowego będą przetwarzane do zakończenia rekrutacji. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika procesu rekrutacyjnego. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Z Administratorem danych można kontaktować się poprzez adres mailowy rodo@ibs.org.pl lub telefonicznie +48 22 629 33 82. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo możliwość wniesienia skargi do UODO, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content