Projekty bieżące
Kierunki rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w erze cyfryzacji
Celem projektu jest zdefiniowanie różnorodnych wyzwań stojących przed Polską w obliczu przemian globalnych polegających na rosnącym znaczeniu nowych technologii w życiu społecznym i gospodarczym.
Ubóstwo energetyczne
Celem projektu jest pokazanie czynników wpływających na zjawisko ubóstwa energetycznego w Polsce oraz identyfikacja skutecznych instrumentów polityki społecznej przeciwdziałających temu problemowi.
Jobs and Development: Creating Multi-Disciplinary Solutions
Celem programu jest przyczynienie się do powstania interdyscyplinarnych rozwiązań dla wyzwań związanych z miejscami pracy na całym świecie…
Skip to content