współpraca

W Instytucie Badań Strukturalnych jesteśmy otwarci na współpracę z innymi podmiotami. Prowadzimy wiele projektów badawczych zarówno z polskimi uczelniami czy instytutami, jak i uczestniczymy w projektach międzynarodowych. Współpracujemy przy projektach w różnych strukturach: jesteśmy liderami projektów, ale też uczestnikami lub donatorami.

 

Z naszych kompetencji w zakresie analizy ekonomicznej korzystają przedstawiciele administracji publicznej, którzy poszukują rzetelnej analizy skutków wprowadzonych polityk oraz podstaw do merytorycznej dyskusji na temat proponowanej polityki publicznej, jak również przedsiębiorstwa, które chcą podejmować decyzje biznesowe na podstawie wiarygodnych danych na temat interesującego ich rynku.

 

Reprezentujesz uczelnię, instytut badawczy, firmę lub think tank? Chcesz współpracować z Instytutem Badań Strukturalnych? Skontaktuj się z nami: