Nowe aspekty nierówności

25 stycznia 2019
Materiały z konferencji IBS i Banku Światowego: Globalizacja, praca oraz nowe aspekty nierówności w Europie i Azji Środkowej (Warszawa, 16-17 stycznia).

onferencję rozpoczął wykład specjalny Marca Fleurbaey z Uniwersytetu w Princeton. Następnie odbyły się sesje poświęcone różnym aspektom nierówności na światowych rynkach pracy dotyczące płac, technologii, zatrudnienia osób młodych, a także instytucjom i mobilności.

Maurizio Bussolo and Iván Torre zaprezentowali nowy raport Banku Światowego „Towards a New Social Contract in Europe and Central Asia„. 

Drugiego dnia konferencji odbył się panel „Globalizacja, praca i nierówności – wyzwania dla polityki publicznej” moderowany przez Igę Magdę. W panelu wzięli udział Marc Fleurbaey (Princeton University), Carlos Piñerúa (przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie), Paweł Wojciechowski (Główny Ekonomista ZUS) and Tomasz Chróstny (Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii). Paneliści dyskutowali nad konsekwencjami i walką z nowymi formami nierówności w Europie i Azji Centralnej.

Prezentacje, zdjęcia i krótkie podsumowanie są dostępne na stronie konferencji.

Newsletter
Skip to content