Polska się zestarzeje zanim zdąży się wzbogacić

15 marca 2017
Wyzwania, jakie niesie gwałtownie postępujący proces starzenia się ludności w naszym kraju, omawialiśmy 9 marca br. podczas konferencji zorganizowanej wspólnie z Przedstawicielstwem KE. Udostępniamy materiały pokonferencyjne.

Przyspieszenie procesu starzenia się ludności w Polsce związane z długowiecznością i utrzymującą się od początku lat 90. bardzo niską dzietnością, zmusza do refleksji nad koniecznymi zmianami w polityce publicznej. Choć dziś jesteśmy jeszcze stosunkowo młodym krajem, to około roku 2050 połowa ludności w Polsce będzie w wieku 50. i więcej lat. Na jedną osobę powyżej 65. roku życia przypadną wówczas zaledwie dwie w wieku 15-64 lat. Proces starzenia się ludności w naszym kraju odbije się zarówno na wielkości zatrudnienia, jak i w rezultacie na dochodzie narodowym i poziomie życia.

Celem konferencji, jaki postawiliśmy sobie z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, było przedstawienie aktualnego stanu wiedzy dotyczącej wpływu starzenia się ludności na rynek pracy oraz finanse publiczne w naszym kraju. Szczegółowe analizy zawarte zostały w wydanej w związku z wydarzeniem publikacji – „Starzenie się ludności, rynek pracy i finanse publiczne w Polsce„. Najważniejsze wnioski płynące z wybranych badań zaprezentowali w czasie konferencji: Agnieszka Chłoń-Domińczak (SGH), Piotr Lewandowski (IBS) i Joanna Tyrowicz (UW, NBP). Kontekst dla najnowszych analiz stanowiło natomiast, przedstawione przez Wallis Goelen (DG EMPL) i Wojciecha Paczyńskiego (DG ECFIN), „Sprawozdanie krajowe – Polska 2017” Komisji Europejskiej.

Obraz przyszłości, jaki się przed nami rysuje, jest daleki od optymistycznego. „Do tej lektury trzeba mocnych nerwów.” – napisał na Twitterze jeden z dziennikarzy ekonomicznych o publikacji pod redakcją Piotra Lewandowskiego i dr. Jana Rutkowskiego a towarzyszącej konferencji „Starzenie się ludności, rynek pracy i finanse publiczne w Polsce”. Zachęcamy jednak do zapoznania się z artykułami ekonomistów naszego Instytutu: Piotra Lewandowskiego, dr Igi Magdy, Anety Kiełczewskiej, a także naukowców innych wiodących ośrodków badawczych w Polsce: prof. dr. hab. Piotra Błędowskiego, dr Agnieszki Chłoń-Domińczak, dr Agnieszki Fihel, prof. dr hab. Ireny E. Kotowskiej, Magdy Malec, prof. dr. hab. Marka Okólskiego i dr hab. Joanny Tyrowicz. Naukowcy omawiają wyzwania związane ze starzeniem się ludności m.in.:

  • zmianę podaży pracy,
  • dotychczasowe (źle rokujące na przyszłość) wzorce aktywności zawodowej i wzorce zatrudnienia w Polsce,
  • koszty finansowania rosnących obciążeń fiskalnych wynikających z niższego wieku emerytalnego,
  • politykę migracyjną,
  • system opieki długoterminowej.

Zarówno publikacja, jak i prezentacje z konferencji są już dostępne w naszym serwisie na stronie wydarzenia. Całość konferencji była rejestrowana – niektórzy z Państwa mogli zapewne obejrzeć ją online 9 marca. Dziś udostępniamy nagrania poszczególnych jej części. Zachęcamy do korzystania z udostępnianych materiałów i do udziału w kolejnych wydarzeniach organizowanych przez nasz Instytut.

oprac. Beata Kwiatkowska >

zwiastun – oprac. Beata Kwiatkowska, realizacja PROMEDIO

zobacz wszystkie nagrania z konferencji >

Newsletter
Skip to content