Polska się zestarzeje, zanim zdąży się wzbogacić – przed takim wyzwaniem właśnie stajemy. Odsetek populacji w wieku produkcyjnym maleje, podczas gdy odsetek osób starszych gwałtownie wzrasta. Coraz liczniejsza staje się grupa starszych pracowników. Tendencje te będą miały negatywny wpływ na wielkość zatrudnienia, a w rezultacie na dochód narodowy i poziom życia. Chcąc zapobiec negatywnym skutkom procesu starzenia się ludności, konieczne jest podjęcie daleko idących działań w polityce publicznej. Należy nadać najwyższy priorytet inicjatywom mającym na celu zwiększanie dzietności, w tym poprzez rozwój usług opiekuńczych, a także położyć nacisk na rozwój kształcenia ustawicznego i inwestycje w umiejętności.

Ważna jest także budowa właściwej polityki imigracyjnej, odpowiadającej potrzebom rynku pracy, a także dostosowanie do potrzeb osób starszych systemu opieki zdrowotnej oraz systemu opieki długoterminowej. Ale co najważniejsze – ze względu na wzrastającą oczekiwaną długość naszego życia, polityka publiczna powinna dążyć do wydłużenia okresu aktywności zawodowej. Ludzie muszą pracować dłużej, w przeciwnym razie ich emerytury będą niskie, podobnie jak dochód ogółu ludności.

słowa kluczowe: starzenie się ludności, rynek pracy, finanse publiczne, emerytury
rok wydania: 2017
język: polskiangielski
Kategoria publikacji:  , ,
Dodatkowe informacje:

Publikacja jest zbiorem artykułów przygotowanych przez Instytut Badań Strukturalnych (IBS) na konferencję „Starzenie się ludności, rynek pracy i finanse publiczne w Polsce”, która odbyła się 9 marca 2017 r. w Warszawie. Organizatorem konferencji było Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce we współpracy z Instytutem Badań Strukturalnych. Wszystkie teksty publikowane są za zgodą ich autorów. Komisja Europejska, ani żadna osoba działająca w jej imieniu, nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji zawartych w niniejszej publikacji. *Składamy podziękowania dla zaspołu Instytutu Badań Strukturalnych za pracę włożoną w powstanie publikacji.

autorzy:

Szkoła Główna Handlowa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Badań Edukacyjncyh

Ośrodek Badań nad Migracjami – Uniwersytet Warszawski

Instytut Badań Strukturalnych

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Komitet Nauk Demograficznych – Polska Akademia Nauk, GGP Council of Partners

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Ośrodek Badań nad Migracjami – Uniwersytet Warszawski, Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, Uczelnia Łazarskiego

Uniwersytet Warszawski, Narodowy Bank Polski

Instytut Badań Strukturalnych

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content