Niepewność zatrudnienia w Europie – raport Parlamentu Europejskiego

Raport_PE
Instytut Badań Strukturalnych na zlecenie Parlamentu Europejskiego współtworzył raport dotyczący zjawiska niepewnego i niestabilnego zatrudnienia w Europie.

Zjawisko wykorzystywania (lub nawet nadużywania) nietypowych form zatrudnienia stanowi problem oraz wyzwanie dla wielu europejskich rynków pracy, w tym również dla Polski. Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej borykającym się z problemem dualizmu rynku pracy i rozpowszechnieniem tzw. „zatrudnienia śmieciowego”. Zespół IBS wziął udział w opracowaniu raportu stanowiącego dogłębne studium tego problemu. Raport skupia się na wybranych krajach UE takich jak: Dania, Francja, Niemcy, Litwa, Holandia, Polska, Hiszpania i Wielka Brytania. Studium przypadku dla Polski opracowali: Roma Keister, Piotr Lewandowski i Iga Magda.

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem - link.

 

Precarious_Employment_in_Europe
wszystkie wiadomości